Uutinen
3.5.2022 20.49

Multisillanpuistoa uudistetaan luontoteemalla

Yhdyslautakunta hyväksyi 3. toukokuuta 2022 Multisillanpuiston yleissuunnitelman ja Terävänmäen leikkipaikan poistamisen. Multisillanpuiston yleissuunnitelmassa keskitytään puiston houkuttelevuuden lisäämiseen ja luonnon huomioimiseen.

Multisillanpuisto sijaitsee Multisillan kaupunginosassa kerrostalo- ja pientaloalueen keskellä. Alueen yleissuunnitelma on ollut kommentoitavana alkuvuodesta, ja nyt alueen kunnostamista aloitetaan suunnitelman mukaisesti. Puiston kehittämisen teemana on luonto.

Uudistamisen luontoteema näkyy siinä, että Multisillan asuinrakennuksien välinen laakso ja lakialueet jätetään metsäpuistoalueiksi ja puistoalueella kulkee virkistysreittejä. Lisäksi kunnostuksessa huomioidaan puistoalueiden monipuolinen kasvisto, maaperä ja alueen eläimet. Puistossa aloitetaan kunnostustöiden kanssa yhtä aikaa metsänhoitotoimet, ja sinne kasvatetaan muun muassa kaunista pihlajametsikköä sekä istutetaan jaloja lehtipuita.

Multisillanpuistossa kokeillaan myös ensimmäistä kertaa uudenlaista, luonnon monimuotoisuutta tukevaa välivyöhykettä. Välivyöhyke sijoittuu rakennetumman alueen ja metsän väliin. Vyöhykkeelle tulee puusta valmistettuja taideteoksia, sokkelo ja istuimia sekä kaksi pientä metsäniittyä. Vyöhyke tarjoaa uutta ja mielenkiintoista ympäristöä puistossa kävijöille.

Leikkipaikasta ja pelikentästä maisemaan sopiva

Multisillanpuiston leikkipaikka- ja pelialue kunnostetaan vuoden 2022 aikana. Luontoteema näkyy välineissä, joiden päämateriaali on puu. Lisäksi paikalle kylvetään metsän siimeksessä kasvavia niittykasveja, joista kesäisin tulee pieni metsäniitty.

Puiston kunnostuksen luontoteeman lisäksi alueesta halutaan tehdä toimiva alueen erilaisille asukkaille ja tarjota puitteet monenlaiseen toimintaan. Erilaiset leikkipuiston kävijät on huomioitu esteettömillä leikkivälineillä ja turva-alustoilla. Pelikentälle tulee monitoimiareena ja eri-ikäisille sopivia ratkaisuja, kuten kaiken kuntoisille sopivia liikuntavälineitä, avointa tilaa ja piknikpaikka. Alueelle rakennetaan myös paljon toivottu vaijeriliuku.

Myös puiston valaistus uusitaan leikkipaikan ja pelikentän osalta. Kulkua puistoon opastetaan puiston nimiviitoilla ja puistokyltillä.

Asukkaat mukana alueiden suunnittelussa

Multisillanpuiston suunnitelman teossa on käytetty kesän 2021 yhteiskehittämisen tuloksista koottuja suosituksia suunnitteluun sekä kesän aikana toteutetun karttakyselyn tuloksia. Lisäksi suunnitelman teossa on huomioitu syksyllä 2021 järjestetyistä Peltolammin ja Multisillan asukastapahtumista saadut palautteet. Palautteen perusteella leikkipaikan kiipeilytelinettä monipuolistettiin ja alueelle tuodaan toinen piknik-pöytäryhmä sekä osa penkeistä vaihdetaan senioripenkeiksi. Lisäksi palautteiden perusteella alueelle lisättiin roska-astioita.

Peltolammi ja Multisilta ovat mukana valtakunnallisessa ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelmassa 2020–2022, jonka tavoitteena ovat hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt. Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman tavoitteiden mukaisesti asukkaat ovat päässeet vaikuttamaan suunnitelmiin niiden ollessa vasta aluillaan.

Terävänmäen leikkipaikan poistaminen ja maisemointi

Terävänmäen lähileikkipaikka sijaitsee Multisillan kaupunginosassa Terävänmäen pohjoisosassa. Leikkipaikalle pääsee Multisillankadun kautta. Yhdyskuntalautakunnan vuonna 2020 hyväksymässä leikkipaikkaohjelmassa 2021-2030 Terävänmäen leikkipaikka on merkitty poistettavaksi. Leikkipaikan ympärillä on kerrostaloasutusta.

Leikkivälineet ja -rakenteet poistetaan Multisillanpuiston leikkipaikan kunnostamisen jälkeen. Alue maisemoidaan ympäristöön sopivaksi mahdollinen parannettava kulkuyhteys Multisillanpuistoon huomioiden.

Lisätietoja
Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Puhelin:
040 801 2665
Kaupunginpuutarhuri Timo Koski
Puhelin:
050 345 7568
Erikoissuunnittelija Kaisa Rantee
Puhelin:
040 487 0900
Puhelin:
040 487 0900
Teksti: Eevi Pitkänen ja Tiina Heikkilä
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa