Näsisaaren vesistötäyttöjä tehty jo noin 280 000 kuutiometriä

Hiedanrannan Näsisaaren rakentamiseen liittyneet vesistötäyttötyöt alkoivat helmikuun puolivälissä 2022, ja vesistötäyttöjä on tehty kivilouheella tähän mennessä jo noin 280 000 kuutiometriä. Vuoden loppuun mennessä Näsisaarta rakennetaan noin miljoonalla louhekuutiolla.

Ensimmäisen vaiheen valmistelevat täyttötyöt valmistuivat 10.4.2022. Laajempi varsinainen Näsisaaren rakennusurakka, jota tekee Louhintahiekka Oy, käynnistyi 28.3.2022. Rakennusurakka valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä ja se mahdollistaa raitiotien rakentamisen tulevan Hiedanrannan asuinalueen kautta Lentävänniemeen.

Hiedanrannan puoleisesta päästä varastokasalla olevaa louhetta ajettiin vesistötäyttöön valmistelevien töiden yhteydessä noin 100 000 kuutiometriä eli noin 4 400 dumppereilla ajettua kuormaa. Pölkkylänniemen puoleisesta päästä louhetta ajettiin valmistelevien töiden yhteydessä Paasikiventien kautta kuorma-autoilla noin 5 200 kuormaa, joilla täyttöä tehtiin yhteensä noin 90 000 kuutiometriä. Työstä ei ole aiheutunut liikennehaittoja.

Näsisaaren rakennusurakassa varastokasan louhetta ajetaan vesistötäyttöön järeillä maansiirtoautoilla ja ajetun louheen määrä on tähän mennessä noin 90 000 kuutiometriä eli noin 3 300 kuormaa. Päivittäin ajetun louheen määrä on vaihdellut 4 000–5 000 kuutiometrin välillä. Urakoitsijalla tavoitteena on kasvattaa ajomäärää vielä suuremmaksi.

Paksut jääpeitteet ovat hidastaneet vesistötäyttötöiden tekemistä jonkin verran. Jäitä on jouduttu poistamaan täytön edeltä erillisenä työvaiheena, josta alueella on nähtävissä jääkasoja. Onneksi tämä haitta poistuu kevään edetessä.

Tehdyillä täyttöalueilla on varmennettu louhetäytön läpi tehdyillä porakonekairauksilla täytön alapinnan tasoja ja niiden on todettu olevan suunnitellun mukaisia.

Näsisaaren rakennusurakassa vesistötäyttöä tehdään Hiedanrannan varastokasalla olevalla louhella. Tulevan raitiotien rakennusalueelle tehdään syvätiivistys ja rakennetaan louheella painopenger. Näsisaaren urakkaan liittyviä syvätiivistystöitä urakoitsija eli Louhintahiekka Oy on suunnitellut aloitettavaksi toukokuun lopussa.

Lielahden tehtaan toiminnan aikana syntynyt puuaines eli niin sanottu nollakuitu on täyttöalueen pohjoispuolella, joten sen käsittelyn kysymykset eivät liity tehtävään saaritäyttöön.

Uusia työvaiheita jäiden lähdön jälkeen

Näkyvä työvaihe alueella tulee olemaan myös Lielahden voimalaitoksen lauhdevesiputkien siirtoon liittyvien suurikokoisten putkien kokoaminen, joka on tarkoitus aloittaa jäiden lähdön mukaan vapun jälkeisellä viikolla. Jäiden lähdön yhteydessä varmistetaan myös suojaverhojen kunto ja tehdään korjaustyöt tarvittaessa.

Vesientarkkailun tilanne

Pintavedestä on otettu näytteitä kahden viikon välein ja suojaverhon toimivuutta on tarkasteltu viikoittain. Vesianalyysien perusteella Näsijärven vedenlaadussa ei ole havaittu täyttötöiden vaikutusta suojaverhon ulkopuolella. Suojaverhon sisäpuolella on havaittu odotetusti veden samentumista. Suojaverhot ovat pitäneet sameuden hyvin sisällään, eikä vesi ole samentunut suojaverhon ulkopuolisilla pintavesitarkkailupisteillä.

Ennen töiden aloittamista laskettiin Näsijärven pohjaan sedimenttikeräimiä sedimentin kertymisen tarkkailua varten. Sedimenttikeräimet nostettiin järvestä jäiden lähdön ajaksi ja ne lasketaan taas toukokuun aikana paikalleen Näsijärven pohjaan. Sedimenttinäytteet lähetetään analysoitavaksi myös toukokuun aikana. Sedimentin kertymistä tarkkaillaan jatkossa noin kolmen kuukauden välein.

Pohjavedestä on otettu ennakkonäytteet ennen töiden aloittamista ja kuukausi töiden aloittamisen jälkeen. Pohjaveden laadussa ei ole havaittu saaritäytöstä aiheutuvia muutoksia. Pohjaveden laatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava näytteenotto ajoittuu toukokuulle.

Vesientarkkailun tulokset raportoidaan säännöllisesti hanketta valvovalle Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Teksti: Pentti Häkkinen / Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa