Uutinen
13.4.2022 17.41

Tasanteen uuden päiväkodin suunnittelu etenee

Tasanteen päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 13.4.2022. Hankesuunnitelma menee vielä asunto- ja kiinteistölautakuntaan jatkokäsittelyyn.

Tasanteen nykyinen päiväkoti on valmistunut vuonna 1991 ja siirtokelpoinen lisärakennus vuonna 1999. Perusparannuksen tarpeessa olevia rakennuksia ei ole perusparannettu aiemmin. Päiväkodissa on sisäilmaongelma, jonka vuoksi päiväkodin toiminta on siirtynyt väistötiloihin maaliskuussa 2022. Väistötila sijaitsee Olkahisen koulun kentällä.

Tarveselvitysvaiheessa on tutkittu perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehdot. Kuntotutkimuksen ja tehtyjen selvitysten perusteella on päädytty korvaamaan vanhat rakennukset uudisrakennuksella.

- Tampereen päiväkotiverkon kehittämisen strategiassa pyritään luopumaan epätarkoituksenmukaisista ja huonokuntoisista yksiköistä. Hienoa, että Tasanteella sisäilmaongelmaisen suljetun päiväkodin tilalle saadaan uudisrakennus vastaamaan kasvavaan varhaiskasvatuksen tarpeeseen, apulaispormestari Matti Helimo toteaa.

Uusi päiväkoti mitoitetaan 140 lapselle. Yksikerroksinen rakennus suunnitellaan toteutettavaksi hirsirakenteisena, jolloin voidaan jättää paljon puupintaa näkyviin myös sisätiloihin. Näin rakennus näyttäytyy myös käyttäjälle puurakenteisena ja puun imagohyödyt tulevat esiin. Varhaiskasvatuksen tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen. Tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Suunnittelussa on myös huomioitu iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi sali ja liikuntasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy.

Uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 8,07 miljoonaa euroa. Hankkeen määrärahaa tarkistetaan urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua.

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi toukokuussa 2023 ja uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2024.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa