Ilmasto ja sujuva arki keskiössä - vuoden 2022 kaavoituskatsaus on julkaistu verkkosivuilla

Vuoden 2022 kaavoituskatsaukseen on koottu kaupunkilaisille tiedoksi ajankohtaiset kaavoituskohteet. Mukana on sekä kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton laajemmat kaavahankkeet, että yleiskaava- ja paikalliset asemakaavakohteet.

Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategia ohjaa vahvasti kaavoitusta. Kaavoituksessa painopisteenä ovat ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat sekä kaupunkilaisten arki ja elinvoiman vahvistaminen.

Yleiskaavassa huomioidaan vastuullinen tulevaisuus

Kantakaupungin yleiskaavatyössä huomioidaan viherympäristöjen merkitys niin virkistäytymisen kuin ilmastonmuutosten aiheuttamien ääriolosuhteiden kannalta. Lisäksi huomiota kiinnitetään kestävän liikkumisen mahdollistamiseen. Strategisen yleiskaavan päivitys vaiheyleiskaavatyönä käynnistyy valtuustossa maalis-huhtikuun aikana. Vaiheyleiskaavassa neljälle osa-alueelle on määritelty erilliset tavoitteet.

Tesoman lähijuna-aseman ympäristö on muuttumassa osaksi aluekeskusta, ja sen tueksi tarvitaan alueiden käyttötarkoitusten ja liikenneyhteyksien suunnittelua. Lielahti-Hiedanrannassa tavoitteena on alueen kestävä kasvu, muutoksen ohjaamiseksi selvitetään muun muassa kaupan palvelujen sijaintia ja määrää. Keskustassa suunnittelussa painotetaan elinvoimaa, kestävää liikkumista sekä viherympäristöä. Alasjärven itäpuolella keskitytään muun muassa virkistyskäytön kehittämiseen ja selvitetään mahdollisia leirintämatkailupalveluja.

- Valtuustokauden yleiskaavatyössä korostuvat ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja viherympäristön teemat. Lisäksi yleiskaavatyössä palataan osittain aikaisempaan osayleiskaavoitukseen, kun tarkempaa suunnittelua tehdään neljällä tarkemmilla osa-alueilla, kertoo yleiskaavapäällikkö Pia Hastio.

Asemakaavoituksessa keskitytään monipuolisiin asumis- ja työpaikka-alueisiin

Kaavoituskatsauksessa esitellään yhteensä 63 erilaista vuoden 2022 aikana valmistelussa olevaa asemakaavakohdetta, jotka sijoittuvat ympäri Tamperetta. Tavoitteena on kaavoittaa yli 80 % asumisesta joukkoliikennevyöhykkeelle ja keskuksiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

- Asuinalueiden kaavoituksessa tavoitteena on laadukas ja yhteisöllinen asuinalue, jolla monipuoliset palvelut ja virkistysalueet ovat helposti saavutettavissa. Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan pohjoisosan, Hiedanrannan ja Viinikanlahden alueet, kertoo asemakaavapäällikkö Elina Karppinen.

Lisäksi asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen esimerkiksi Hervantaan, Kalevaan, Hakametsään, Hiedanrantaan ja Lentävänniemeen. Asemakaavoituskohteita on myös keskustan alueella, Lahdesjärvellä, Iidesjärvellä ja Lielahdessa. Tarkemmin asemakaavoituksen kohteista voi lukea kaavoituskatsauksesta.

Kuntalaisten mielipiteellä on väliä

Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua sekä yleiskaava- että asemakaavoitustyöhön. Mitä merkittävämpi hanke kaavoituksessa on kyseessä, sitä enemmän täytyy arvioida hankkeen vaikutuksia ja kuulla asukkaiden mielipiteitä. Tarkemmat tiedot osallistumiseen löytyvät kaupungin nettisivuilta.

Tutustu tarkemmin ajankohtaiseen kaavoitusohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen:

Teksti: Eevi Pitkänen
Jaa sosiaalisessa mediassa