Uutinen
16.3.2022 10.56

Tampereella on valmius aloittaa Ukrainasta tulevien oppilaiden valmistava opetus heti

Tampereen kaupunki on valmis aloittamaan Ukrainasta saapuvien lasten ja nuorten opetuksen koulussa heti, kun heidän maahantuloonsa liittyvät toimet ovat ohi. Oppilaat ohjataan ilmoittautumaan valmistavaan opetukseen.

Kaupunki käynnistää aluksi kaksi valmistavan opetuksen ryhmää Tampereella asuville, iältään 7-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Nämä ryhmät toimivat kevätlukukauden ajan.

Ryhmän toiminnasta voi kysyä tarkemmin opettajalta puhelimitse numerosta 040 728 3363 tai 041 730 7188. Opettaja on ukrainalaistaustainen, joten hän voi antaa perheelle omankielistä ohjausta.

Siitä, miten Ukrainasta tuleva lapsi pääsee mukaan valmistavan opetuksen ryhmään Suomeen saavuttuaan, antaa tarvittaessa lisätietoja Sammon koulun rehtori Maaret Tervonen (sähköposti [email protected]).

Kaksikielisissä ryhmissä suomea ja ukrainaa

Opetusryhmät ovat kaksikielisiä, sillä opettajat puhuvat suomea ja ukrainaa. Lisäksi ryhmässä on koulunkäynninohjaaja. Opettajat pitävät yhteyttä huoltajiin ja esimerkiksi vastaanottokeskukseen.

Keväällä lapset ja nuoret opiskelevat muun muassa suomen kielen alkeita. Oppitunneilla käytetään myös ukrainankielisiä materiaaleja, kuten e-materiaalia. Lisäksi kevään ohjelmaan kuuluu taito- ja taideaineita, myös yhdessä suomenkielisten luokkien kanssa. Lähikoulujen luokkiin suunnitellaan vierailuja.

Myös psykososiaalisen tuen tarve otetaan huomioon, ja oppilashuollon palvelut ovat ryhmissä opiskelevien lasten ja nuorten käytössä. Lisäksi koulussa toimii nepsyvalmentaja ja laaja-alainen eritysopettaja.

Syksyllä oppilaat siirtyvät oman osoitteensa mukaan lähialueella toimiviin valmistavan opetuksen ryhmiin.

– Koska koulunkäynnille on todennäköisesti tarvetta pidempään, keväällä perustetut ryhmät toimivat ns. ensikäden palveluna, syksyllä niiden toiminta sitten siirtyy muihin valmistaviin ryhmiin, sanoo perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä. Alkuvaiheen palvelua pidetään yllä tarpeen mukaan. Ryhmiä voidaan perustaa lisää oppilasmäärän mukaan.

Lapsia ja nuoria ohjataan myös vapaa-ajan toimintaan. Suunnitelmissa on lisäksi kesäkerho, jossa ohjaajina ovat kouluvalmentajat. Vanhempien kanssa suunnitellaan yhteistyötä.

Varhaiskasvatuksessa kerhoja tai osa-aikaista toimintaa

Varhaiskasvatukseen on tullut jonkin verran kyselyjä palveluista, joita järjestetään alle kouluikäisille Ukrainasta saapuneille lapsille.

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus kertoo, että mikäli tarvetta tulee, alle kouluikäisille lapsille järjestetään toimintaa pääsääntöisesti avoimen varhaiskasvatuksen perhekerhoissa ja pienten lasten kerhoissa sekä osa-aikaista varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa).

Jos Ukrainasta saapuva perhe tarvitsee tietoa näistä palveluista, niistä voi kysyä tarkemmin varhaiskasvatuksen asiakaspalvelusta, puhelin 040 800 7260, soittoaika ma-pe klo 9-12.

(Muokattu 16.3.2022 ja 22.3.2022: päivitetty varhaiskasvatuksen tietoja, lisätty asiakaspalvelun yhteystiedot ja muutettu puhelinnumero)

Teksti: Johanna Toivanen
Jaa sosiaalisessa mediassa