Uutinen
8.3.2022 11.39

Kysely kartoitti huoltajien ja lasten toiveita varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen arjessa huoltajat arvostavat myönteistä kohtaamista, ja lapsille tärkeitä ovat leikki ja kaverit. Tiedot perustuvat Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen tuoreeseen asiakaskyselyyn, joka tehtiin vuoden 2021 lopussa kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen asiakkaille.

 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1491 huoltajaa, ja siihen saatiin myös 1163 vastausta lapsilta.

 

- Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaukset antavat suuntaa varhaiskasvatuksen kehittämiselle, kertoo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämispäällikkö Pia Kuisma.

 

Kyselyssä kartoitettiin huoltajien toiveita tamperelaisesta varhaiskasvatuksesta ja siitä, miten se heidän mielestään toteutuu. Myös lapset kertoivat toiveensa vanhempien tulkitsemina.

Lapset arvostivat leikkiä, kavereita, ulkoilua, retkiä ja liikkumista. Musiikki, laulu, tanssi ja kädentaidot mainittiin useassa lasten vastauksessa sekä aikuisen turvallinen syli ja se, "ettei kukaan kiusais".

 

Huoltajat arvostavat tunnetaitoja ja kiusaamisen ehkäisyä

Huoltajien kommenteista nousi toive positiivisesta ja yksilöllisestä kohtaamisesta. Tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu nähtiin tärkeänä.

Pysyviä aikuissuhteita ja työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi toivottiin. Metsäretket, riittävä liikunta, terveellinen ruoka ja lepo nousivat esiin. Tärkeinä nähtiin monipuolinen toiminta, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, henkilöstöresurssien riittävyys sekä turvallisuus.

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään

Huoltajakyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi. Parhaillaan on käynnissä Tampereen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen, sillä uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.3.2022. Kehittämistyötä jatketaan palautteiden pohjalta.

 

 

 

Teksti: Johanna Toivanen
Jaa sosiaalisessa mediassa