Uutinen
22.2.2022 09.11

Multisillanpuiston kunnostamisen teemana luonto – tutustu suunnitelmaan ja anna palautetta

Multisillanpuistossa kunnostetaan leikkipaikka ja pelikenttä, tuetaan luonnon monimuotoisuutta lahopuulla, istutetaan uusia puita ja hoidetaan metsää. Suunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 22.2.–8.3.2022.

Suunnitelma löytyy verkosta sivulta www.tampere.fi/puistosuunnitelmat ja Multisillanpuistosta pelikentän ja leikkipuiston väliseltä alueelta.

Puiston kehittämisen teemana on luonto. Tavoitteena on kunnostaa puisto luonnon ehdoilla mielenkiintoiseksi, eri käyttäjäryhmiä houkuttelevaksi ja helposti saavutettavaksi lähivirkistysalueeksi.

Multisillanpuisto sijaitsee Multisillan kaupunginosassa kerrostalo- ja pientaloalueen keskellä. Multisillan asuinrakennukset sijoittuvat kahden moreenimäen rinteille, joiden välinen laakso ja lakialueet Multisillanpuisto ja Terävänmäki ovat aikoinaan jätetty metsäpuistoalueiksi. Puistoalueilla on virkistysreittejä, Multisillanpuiston alueleikkipaikka ja pelikenttä, Terävänmäen lähileikkipaikka sekä runsaasti erilaisia luontoarvoja kuten lahokaviosammalta ja metsälehmusta.

Leikkipaikalle toivottu vaijeriliuku ja pelikentän viereen kuntoilupaikka

Leikkipaikalle vaihdetaan uudet välineet, jotka sopivat kaiken ikäisille lapsille. Osa välineistä on esteettömiä. Paljon toivottuna lisänä on muun muassa vaijeriliuku. Pelikentälle rakennetaan monitoimiareena, ja kentän laidalle sijoitetaan monen ikäisille ja kuntoisille sopivista liikuntavälineitä sekä piknikpaikka, jolle mahtuu isompikin joukko. Pelikentän ja leikkipaikan valaisimet uusitaan. Kentälle jää vielä tilaa vaikka petankkin pelaamiseen.

Uudenlaiselle välivyöhykkeelle lahopuutaidetta ja -istuimia sekä metsäniittyjä

Tampereen kaupungin puistoissa kokeillaan nyt uudenlaista, luonnon monimuotoisuutta tukevaa välivyöhykettä ensimmäistä kertaa, ja kokeilukohteeksi valikoitui Multisillanpuisto. Uusi välivyöhyke muodostetaan puiston rakennettujen osien eli leikkipaikan ja pelikentän sekä metsän väliselle alueelle. Vyöhykkeelle tulee puusta valmistettuja taideteoksia, sokkelo ja istuimia sekä kaksi pientä metsäniittyä. Aikanaan lahoavilla puutaiteella ja kalusteilla syntyy lahopuujatkumo, joka on elinehto monille metsän eliöille. Vyöhyke tarjoaa uutta ja mielenkiintoista ympäristöä puistossa kävijöille.

Puistoon istutetaan pihlajametsikköä ja jaloja lehtipuita

Puistossa aloitetaan kunnostustöiden kanssa yhtä aikaa metsänhoitotoimet, ja sinne kasvatetaan muun muassa kaunista pihlajametsikköä sekä istutetaan jaloja lehtipuita. Metsäsuunnitelman tavoitteena on säilyttää alue puustoisena, lisätä lahopuuta alueelle, vaalia alueen monimuotoisuutta ja parantaa turvallisuutta käyttäjien kannalta. Metsänhoidolla tuetaan myös metsän elinvoimaisuutta, jolloin hiilensidonta pysyy alueella hyvänä.

Asukkaat mukana puiston suunnittelun kaikissa vaiheissa

Peltolammi ja Multisilta ovat mukana valtakunnallisessa ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelmassa 2020–2022, jonka tavoitteena ovat hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt. Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman tavoitteiden mukaisesti asukkaat ovat päässeet vaikuttamaan suunnitelmiin niiden ollessa vasta aluillaan.

Suunnitelmien teossa on käytetty kesällä 2021 Multisillanpuistossa toteutetun yhteiskehittämisen tuloksena koottuja suosituksia. Lisäksi on huomioitu kesän 2021 karttakyselyssä saadut vastaukset alueelle. Näiden jälkeen suunnitelmaratkaisuihin oli mahdollista tutustua, ja niistä kysyttiin palautetta syksyllä 2021 järjestetyissä asukastilaisuuksissa. Asukastilaisuuksien jälkeen suunnitelmia tarkennettiin nykyiseen muotoon saadun palautteen avulla.

Yhteiskehittämiseen osallistui laajasti alueen asukkaita mm. Multisillan päiväkodin lapsia ja hoitajia, Peltolammin koulun oppilaita ja opettaja, lähiöohjelman asukasraatilaisia ja lähitalojen asukkaita. Asukkaiden kanssa puistoa kehittämässä olivat Tampereen kaupungin viheralueet- ja hulevedet -yksikkö, kiinteistöt ja tilat ja asuntopolitiikan -palveluryhmä ja lähiöohjelma, Pentagon Design, Villivyöhyke ry. ja Tampereen Infra Oy.

Nähtävillä olevat puistosuunnitelmat

Teksti: Elina Tiitinen, Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa