Yliopistonkadun kunnostustyöt alkavat

Tampereen keskustassa aloitetaan Yliopistonkadun kunnostustyöt tiistaina 25.1 2022. Kadulla saneerataan hulevesiverkostoa, uusitaan kadun pintarakenteet ja katuvalaistus sekä kaapeloinnit. Työn yhteydessä Tampereen Sähkölaitos uusii kaukolämpöverkkoa, ja työt alkavatkin kaukolämpötöillä.

Työmaa on aluksi Yliopistonkadun Kalevatien puoleisessa päässä, ja jalankulkijat ohjataan kadun Tampere-talon puoleiselle kävely- ja pyörätielle.

Töitä tehdään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 7 ja 20 välisenä aikana. Joidenkin työvaiheiden aikana saatetaan joutua sulkemaan liikennettä, mutta se tehdään hiljaisen liikenteen aikana. Ajoneuvoliikenteen kulku kiinteistöjen sisäpihalle saatetaan joutua tilapäisesti katkaisemaan lyhyeksi ajaksi.

Jääkiekon MM-kilpailujen ajaksi työmaa keskeytetään ja päällystetään kaivannot.

Rakennustyöt kestävät arviolta marraskuun loppuun saakka ja kaukolämpötyöt saadaan valmiiksi pääosin huhtikuun loppuun mennessä. Kadun pintarakenteiden rakennustyöt alkavat kesäkuun 2022 aikana.

Kadun molemmille puolille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat. Pyörätie on kaksisuuntainen itäpäässä Tampere-talon kohdalla. Kadun länsireunaan rakennetaan uusi jalkakäytävä, ja itäreunan jalkakäytävä säilyy entisellään. Ajoradat muutetaan pääosin yksikaistaisiksi suuntaansa. Kadulle tulee myös pyöräpysäköintipaikkoja ja Tampere-talon kohdille pysäköintitaskuja tilausbusseille.

Ensimmäinen kiertotalouskriteerein kilpailutettu infraurakka Suomessa

Yliopistokadun rakennusurakasta järjestettiin Tampereen kaupungin Kieppi-hankkeen toimesta markkinavuoropuhelu alan toimijoiden kanssa. Tämä oli pohjana tarjouspyyntökyselylle.
Hanke kilpailutettiin syksyllä suunnittele ja toteuta -urakkana Kieppi-hankkeessa laadituilla kiertotalouskriteereillä.
–Vastaavin kriteerein infrahankkeen kilpailutusta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Hinnan lisäksi pisteytettävänä olivat rakennusmateriaalien kierrätysprosentit, kuljetusmatka, kaluston päästöt, työmaan kesto ja aiemmista hankkeista tehty asiakastyytyväisyyskysely, kertoo rakennuttajainsinööri Petri Leppänen Tampereen kaupungilta.

Tarjouspyynnössä käytetyllä ST-urakkamuodolla urakoitsijalla on mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen suunnitelmaratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. Kohde on mukana työ- ja elinkeinoministeriön Keino-saamiskeskuksen (hankintakeino.fi) hankkeissa, joissa kehitetään ja edistetään innovatiivisia julkisia hankintoja.

Urakkakilpailun voittanut Turtolan Kaivin Oy laati rakennussuunnitelman hyväksytyn katusuunnitelman pohjalta ja rakentaa kadun sekä kunnallistekniikan.

Tampereen Vesi teettää vesihuolto- ja jätevesiviemäriverkostoon liittyviä töitä työalueella erillisinä omina urakoinaan talven 2022 aikana. Hankkeessa mukana olevat muut toimijat rakentavat tarvittaessa hallinnoimiaan tietoliikenne- ja sähköjärjestelmiä.

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa