Uutinen
13.10.2021 09.20

Lähihoitaja ja bussikuski kertovat työstään Ollaan ihmisiksi -kampanjassa

Tampereen kaupungin Ollaan ihmisiksi -kampanja muistuttaa työntekijöiden asiallisesta kohtelusta.

Asiakkaiden tapaaminen ja auttaminen ovat monien ammattilaisten mielestä heidän työnsä parhaita puolia. Asiakaspalaute on osa kuntapalveluiden tuottamista ja kehittämistä.

Sen sijaan uhkailu, häirintä tai muu epäasiallinen käytös ei ole missään muodossa hyväksyttävää. Kaupungin työpaikoilla on nollatoleranssi tällaiselle käytökselle. Lokakuun alusta alkaen henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävän vuoksi kohdistettu uhkaus on myös ollut virallisen syytteen alainen rikos.

– Työntekijät tekevät parhaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kokemus jonkin palvelun toimimattomuudesta ei ratkea työntekijään kohdistuvalla uhkailulla tai muulla epäasiallisella käytöksellä. Sen sijaan rakentavan ja asiallisen palautteen pohjalta voimme kehittää palveluita entistä paremmin kuntalaisten tarpeita vastaaviksi, muistuttaa henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

Lähihoitajana kotihoidossa työskentelevä Terhi ja bussikuskina työskentelevä Leif kertovat työstään ja tilanteista, joissa epäasiallista käytöstä on esiintynyt.

Terhi työskentelee lähihoitajana kotihoidossa siellä suunnalla kaupunkia, missä on vajetta henkilöstöstä ja suurin tarve lisäkäsille. Työ on ihmisten perustarpeista huolehtimista, puhtautta, ruokaa ja lääkehoitoa.

Kotihoidon hoitajat kohtaavat työssään jonkin verran asiakkaiden tai heidän omaistensa aggressiivista ja epäasiallista käytöstä. Usein käytös on ymmärrettävää asiakkaan sairauden vuoksi. Terhi törmää kuitenkin lähes viikoittain epäasialliseen käytökseen, jota ei voi selittää sairaudella.

– Joskus asiakkaat tai omaiset voivat olla erittäin ilkeitä. Tämä saattaa olla hyvin ahdistavaa, koska käytökseltä ei voi puolustautua. Joskus asiakkaan luo täytyy mennä kaksi hoitajaa ja välillä on otettava vartijakin mukaan.

Terhistä epäasiallinen käytös tuntuu epäreilulta, koska hoitajat ovat työlleen hyvin omistautuneita, ja tehtävänä on auttaa ja mahdollistaa ihmisen kotona asuminen niin kauan kuin se on mahdollista.

Leifille tuo iloa bussikuskin työn ihmisläheisyys. Hän pitää eniten siitä, kun oppii tuntemaan asiakkaat ja osaa auttaa heitä ongelmatilanteissa.

– Bussikuskin työ on ennen kaikkea asiakaspalvelutyötä, ja kysymyksiä tulee paljon aikatauluista ja eri reittivaihtoehdoista. Pitää olla myös pelisilmää ja kykyä osata esittää tarkentavia kysymyksiä asiakkaan tarpeista. Asiakkaalle ei aina riitä, että pääsee oikeaan paikkaan, vaan sinne pitää myös päästä tiettyyn aikaan mennessä.

Vuosien aikana Leif on oppinut tunnistamaan, jos jollakin on huono päivä. Tällöin on parempi vain olla hiljaa. Hän toivoo asiakkailta ymmärrystä siihen, etteivät kuskit voi vaikuttaa esimerkiksi muuttuviin reitteihin tai tietöihin.

Ollaan ihmisiksi -kampanja

  • Idea kampanjaan osallistumisesta sai alkunsa valtuustoaloitteesta. Kampanjaa on suunniteltu Tampereen kaupungin työsuojelutoimikunnan muodostaman työryhmän johdolla.
  • Kampanjassa haluttiin esitellä erilaisia asiakaspalvelutehtäviä ja tuoda esiin, että monet kohtaavat työssään epäasiallista käytöstä. Mukana olevat kaupungin työntekijät lupautuivat kampanjan kasvoiksi.
  • Tredun Hepolamminkadun toimipisteen media-alan aikuisopiskelijat osallistuivat kampanjamateriaalin ideointiin ja varsinaisen toteutukseen. Opiskelijat hoitivat valokuvauksen, julisteiden ja videoiden visuaalisen suunnittelun sekä toteutuksen.
  • Palvelualojen ammattiliitto PAMilla ja Päivittäistavarakauppa ry:llä oli Ollaan ihmisiksi -kampanja muutama vuosi sitten. Myös Vantaan kaupungilla oli samanniminen kampanja.
  • Löydät kampanjan somesta aihetunnisteella #OllaanIhmisiksi.

Kaupungin verkkosivuilla on esitelty syksyn 2021 aikana kampanjaan mukaan lupautuneiden työntekijöiden kautta erilaisia asiakaspalvelutehtäviä ja kerrottu niissä kohdattavasta epäasiallisesta käytöksestä. Sarjan aikaisemmat tiedotteet on julkaistu 23.8., 6.9. ja 21.9.2021.

Teksti: Katja Nieminen ja Tuuli Oinonen
Jaa sosiaalisessa mediassa