Uutinen
28.9.2021 09.15

Yliopistonkatu kunnostetaan kiertotalouden keinoin – säästää tuhansia rekkakuormia kiviainesta

Tampereen Yliopistonkadun saneeraus tehdään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Suunnittelu ja rakentaminen alkavat syksyllä 2021.

Tampereen kaupunki on kehittänyt uusia hankintamenettelyitä ja yhteistyötapoja yritysten kanssa Yliopistonkadun rakentamiseen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Ensimmäistä kertaa Suomessa sovelletun hankintamenettelyn tavoitteena on edistää kaupungin kestävyystavoitteita liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla.

Urakan tarjouspyynnön ehdoilla pyritään myös optimoimaan hankkeen läpimenoaika ja minimoimaan työmaan aiheuttama haitta kaupunkiympäristössä.

– Infrastruktuuriin on uponnut hurja määrä materiaaleja ja energiaa. Esimerkiksi Yliopistonkadun tapaisessa remontissa hyödynnetään tavanomaisesti valtava määrä luonnonmateriaaleja, kuten kivimurskaa, sanoo KIEPPI-hankkeen projektipäällikkö Karoliina Tuukkanen.

Yliopistonkadun kokoisen hankkeen rakentamisessa tarvitaan noin 13 000 irtokuutiota kiviainesta, jos kaikki rakennekerrokset uusitaan perinteiseen tapaan. Se vastaa karkeasti tuhatta kuorma-autollista kiviaineista, joka perinteisellä mallilla kuljetettaisiin ensin pois ja tilalle tuotaisiin uutta kiviainesta.

– Yliopistonkadun urakkaa ohjataankin uusilla kiertotalouden mukaisilla hankintamenettelyillä niin, että materiaalien kuljetuksia urakkakohteeseen tai sieltä pois minimoidaan, kuljetukset tehdään mahdollisimman uudella kalustolla päästöt minimoiden, urakassa käytetään pääasiassa siellä jo olemassa olevia materiaaleja ja näitä täydennetään Tampereen alueen teollisuuden sivuvirroista syntyvillä uusiomateriaaleilla, sanoo Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööri Petri Leppänen.

Hankintamenettelyn ytimessä on uusi yritysyhteistyöhön pohjautuva periaate: kaupunki asettaa yhteiskunnalliset ja kiertotalouden mukaiset tavoitteet rakennuskohteelle, mutta yritykset pääsevät vaikuttamaan siihen, miten näihin tavoitteisiin päästään. Hankkeessa käytettävän materiaalin kierrätyksestä ja hankinnasta vastaa tilaajan valvomana urakoitsija.

Tampereen kaupungin uusi hankintamenettely on otettu mielenkiinnolla vastaan infra-alan yrityksissä.

– Yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että innovatiivisista ideoista saa aitoa kilpailuetua ja muutkin asiat ratkaisevat kuin vain halvin hinta. Hankintamenettely kannustaa etsimään monipuolisesti vaihtoehtoisia toteutustapoja kohteen rakennustekniseen toteutukseen. Kiertotalous tulee aidosti osaksi kannattavaa projektia ja liiketoimintaa, sanoo Turtolan Kaivin Oy:n työpäällikkö Juha Mikkonen.

Tampereen kaupungin johto on tukenut hankintamenettelyn kehitystyötä alusta asti. Tehdyt kehittämistoimenpiteet on nähty kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa jopa niin tärkeinä, että työssä mukana olleet palkittiin vuonna 2021 Tampereen pormestarin kehittäjäpalkinnolla.

Käytännössä Yliopistonkadun suunnittelu- ja rakentaminen alkaa kunnallisteknisillä töillä syksyllä 2021 ja kadunrakennustyöt tehdään kesällä 2022. Tampere-talon ja jääkiekon MM-kilpailujen tapahtumat on huomioitu urakan tarjouspyynnössä ja saattavat vaikuttaa rakentamisaikatauluun.

Teksti: Miika Peltola ja Tommi Halonen
Jaa sosiaalisessa mediassa