Siirry sisältöön

ROBOREEL - Robotiikasta Resilenssiä ja Elinvoimaa

Vantaan kaupunki toimii Roboreel-hankkeen koordinaattorina ja osatoteuttajina mukana ovat Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Yhdessä Roboreel-hankkeen toteuttajat tutkivat ja kehittävät yritysten elinvoimaisuutta sekä liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla robotiikan ja automatiikan käyttöön ottamisen tuomia riskejä ja mahdollisuuksia.

Hankkeen perustana on Metropolian laatima yritysvalmennuspaketti, jota hankkeen osatoteuttajien asiantuntijat ja yritysten edustajat käyttävät arvioidessaan robotiikan vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Tämän yritysvalmennuspaketin pohjalta oppilaitokset suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa niiden tarpeisiin räätälöityjä robotiikka- ja automaatiokokeiluja ja testauksia.

Tavoitteena on valmennukseen osallistuvien yritysten robotiikkaan liittyviä ongelmia ja lisätä henkilöstön ja yritysten osaamista sekä varautumista tuleviin muutoksiin. Tarkoituksena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntää niitä kannattavuuden sekä kilpailukyvyn kasvattamisessa. Tavoitteena on myös tuotannon läpimenoaikojen lyhentäminen.

Roboreel-hankkeen rahoitus on 67 % osuudella Uudenmaan liitolta, joka myönnettiin toukokuussa 2018 EAKR 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hausta. Loput 33% rahoituksesta on toteuttajien muuta julkista rahoitusta tai omarahoitusta.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto, Tredu, Tampereen kaupunki, Vipuvoimaa EU:lta.

Hankeen ajankohta: 1.5.2018 - 31.12.2020.

Yhteyshenkilö
Markku Sandberg
puhelin 040 800 4278
sähköposti [email protected]