Siirry sisältöön

Kasvun ekosysteemit: Yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä

6Aika - Kasvun ekosysteemit: Yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä -hankkeessa tuetaan kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja palveluihin. Ydintavoite on vahvistaa alueellisia innovaatioekosysteemejä ja niissä toimivien kasvuhakuisten yritysten toimintamahdollisuuksia. Kaupungilla on aktiivinen rooli yritysten innovaatiotoiminnan ja niitä edistävien verkostojen tukemisessa.

Kasvun ekosysteemit -hanketta toteuttavat kuusi Suomen suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu sekä Pirkanmaan liitto. Business Tampere toteuttaa hanketta Tampereen kaupungin ja omalla kuntarahoituksella yhteistyössä kaupungin kanssa. Business Tampereella on merkittävä rooli Tampereen kaupungin ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisessa ja seudun elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Hankkeessa kasvuhakuisia yrityksiä tuetaan mm. kehittämällä innovaatioekosysteemejä, jotka muodostuvat elinkeinoelämän, korkeakoulujen, rahoittajien ja asiakkaiden kokonaisuudesta. Kaupungit tukevat ekosysteemien kehitystä panostamalla yritysten toimintaedellytyksiin, toimijoiden verkostoitumiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä uusien aloitteiden käynnistämiseen.

Hanketta toteutetaan kolmessa työpaketissa. Ensimmäisessä organisoidaan yritysten innovaatiotoimintaa stimuloivaa toimintaa. Toisessa tarjotaan ja kehitetään tietopalveluita, jotka tukevat yritysten tiedolla johtamisen käytäntöjä ja vastaavat yritysten tietotarpeisiin. Kolmannessa työpaketissa yrityksiä tuetaan järjestämällä tilaisuuksia ja palveluita, joita on luontevaa toteuttaa kaupunkien yhteistyönä.

Hankkeen ajankohta: 1.8.2018 - 31.12.2020.

Rahoittajat: EAKR, Uudenmaan Liitto ja Tampereen kaupunki.

Tampereen osatoteutuksen yhteyshenkilö
Projektipäällikkö
Sointu Karjalainen
puhelin 040 823 5371