Siirry sisältöön

Digipore, koko kansan digi

Logot: 6Aika - EU - EAKR - ESR - Vipuvoimaa EU:sta

Digipore-hankkeen tavoitteena on digi-ymmärryksen lisääntyessä synnyttää ja kerätä systemaattisesti ideoita alan yrityksille ja uusille liiketoiminnoille sekä luoda uutta työtä. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä lisätään vahvalla oppilaitos- ja yritysyhteistyöllä, jolloin uusien liiketoimintaideoiden toteuttamista varten valmennetaan ja koulutetaan uutta työvoimaa uusin ketterin keinoin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Tampereen osatoteutuksen teemana on Koko kansan digi. Siinä digitaalisten teknologioiden määritelmiä ja toiminnallisuuksia muokataan yleiskielelle ja tehdään tunnetuksi muun muassa esitteiden, videoiden, tapahtumien, tietoiskujen, "hackathonien" muodossa.

Digipore toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston hankkeena kaikkien kuutoskaupunkien yhteistyönä eli Tampereella, Oulussa, Espoossa, Helsingissä, Turussa ja Vantaalla. Hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki ja Tampereella osatoteuttajana kaupungin työllisyyspalvelut.

Hanke jatkuu 31.12.2019 saakka.

Yhteyshenkilö
Projektipäällikkö
Tomi Ränkimies
puhelin 044 423 5793
sähköposti [email protected]