Siirry sisältöön

Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa

Hankkeen päätavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten havaittuun digiosaamisvajeeseen. Hankkeessa yksilöidään 6Aika-kaupunkien yritysten digitalisaatioon liittyvät osaamis- ja työvoimatarpeet. Tarkasteluun perustuen suunnitellaan ja toteutetaan uudet joustavat valmennuskokonaisuudet. Valmennusohjelmien sisältö perustuu alueiden yritysten esille tuomiin osaamistarpeisiin, jolloin koulutukseen osallistuvien mahdollisuudet työllistyä yrityksiin paranevat.

Valmistava teollisuus on piristymässä Pirkanmaalla, ja samalla myös digitaalinen rakennemuutos ja perinteisten toimialojen murros digitaaliseen palvelutuotantoon ovat synnyttäneet yrityksille uusia osaamistarpeita. Tarpeet liittyvät esimerkiksi digitaaliseen tuotekehitykseen ja valmistukseen, 3D-tulostukseen ja kevytrobotiikkaan.

Digitaalinen tuotekehitys mahdollistaa tietokoneavusteisten ohjelmistojen, mallien sekä suunnittelualustojen laaja-alaisen hyödyntämisen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Digitaalisen valmistuksen osalta keskeisiä osaamisia puolestaan ovat tietokoneavusteisen valmistuksen ja valmistuksen simuloinnin menetelmät ja ohjelmistot sekä koneistus tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Kevytrobotiikan, eli palvelurobottien tai yhteistoimintarobottien, käyttötarve teollisuudessa lisääntyy merkittävästi. Myös 3D-tulostus, eli virtuaalisen mallin tuottaminen fyysiseksi esineeksi ainetta lisäävällä tuotantomenetelmällä, tarjoaa huomattavia etuja valmistavalle teollisuudelle.

Hankkeen ajankohta: 1.9.2018 - 31.12.2020

Yhteyshenkilö
Anne Cumini
puhelin 050 382 5808
sähköposti [email protected]