Siirry sisältöön

6Aika

Yhteistyössä kohti avoimia ja älykkäitä palveluja

Logot: 6Aika - EU - EAKR - ESR - Vipuvoimaa EU:sta

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut on kuutoskaupunkien kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia. Suomen suurimmat kaupungit Tampere sekä Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Oulu eli niin sanotut kuutoskaupungit ovat strategian toteuttajina. Vuosina 2014 - 2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 toteutusta.

6Aika-strategian ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä käyttämällä suurimpia kaupunkeja innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristönä. Tavoitteena on synnyttää palveluinnovaatioita, edistää kilpailukykyistä liiketoimintaa, työllisyyttä sekä kaupunkien palveluprosesseja ja niiden toimivuutta yli kuntarajojen.

Strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus. Avoimuus tehostaa innovaatioiden syntymistä, testaamista ja kasvattaa tuottavuutta.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöksi vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä luomalla kansainvälisestikin merkittävät markkinat.

6Aika-strategia on aloittanut uuden yhdessä kehittämisen ja ketterien kokeilujen aikakauden suomalaisten kaupunkien kehittämisessä. Olemme työskennelleet samanaikaisesti eri kaupungeissa yhteisten päämäärien eteen. Vuoden 2014 jälkeen on viety läpi kymmeniä hankkeita, jotka ovat muuttaneet kaupunkejamme avoimemmiksi, älykkäämmiksi ja ilmastoviisaammiksi.

Pilotti- ja kokeiluhankkeita

Strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus.

Innovaatioalustoilla luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita todellisissa olosuhteissa. Kaupunkien avaama data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämisen raaka-aineena. Avoin osallisuus ja asiakkuus tuovat kaupunkiyhteisön suunnittelemaan ja kehittämään yhdessä palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja. Lisäksi edistetään erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä ja osallisuutta.

Painopistealueilla toteutetaan kolmivuotiset, kaikkien kuutoskaupunkien yhteiset kärkihankkeet, joiden avulla rakennetaan perustaa innovaatiotoiminnalle ja luodaan edellytykset kaupunkien yhteistyölle. Kärkihankkeita tuetaan pilotti- ja kokeiluhankkeilla, jotka käytännössä testaavat ja kehittävät edelleen kärkihankkeiden sisältöjä.

Yhteistyö avainasemassa

Kaikki toteutettavat hankkeet ovat vähintään kahden kuutoskaupungin alueella olevan toimijan yhteishankkeita. Näitä toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai kolmannen sektorin toimijat. Avoimia hankehakuja, joissa haetaan rahoitettavaksi pilotti- ja kokeiluhankkeita on keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta. EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.

Tiedotteet


Lisätiedot

Aluekehityspäällikkö
Jukka Järvinen
puhelin 040 724 1112