kuva

Tuomi Logistiikka Oy:n perustaminen etenee

29.09.2015 kello 15:32

Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 29.9.2015 esittää kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi, että kaupunki perustaa Tuomi Logistiikka Oy:n. Uuden yhtiön osakkeita merkitään yhteensä 765 000 eurolla. Perustettavalle yhtiölle myydään 1.1.2016 Tampereen Logistiikka liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla 952 000 euron kauppahinnalla lukuun ottamatta yhteishankintasopimuksia.

Yhtiön tarkoitus on tuottaa kaupungille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille nykyisen kaltaiset palvelut. Yhtiö toimii myös Tampereen yliopistollisen sairaalan eritysvastuualueiden kumppaneille yhteishankintayksikkönä sovittavissa tuoteryhmissä. Omistusjärjestelyjen jälkeen Tuomi Logistiikka Oy:n omistavat kaupunki 51 prosentilla ja sairaanhoitopiiri 49 prosentilla. Yhtiöstä tulee kaupungin tytäryhtiö.

Liiketoimintajaosto esittää, että Tampereen kaupunki tekee 1,04 miljoonan euron sijoituksen Tuomi Logistiikka Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi Tuomi Logistiikka Oy:lle myönnetään 1 miljoonan euron suuruinen laina 12 vuoden laina-ajalla ja 3 prosentin kiinteällä korolla sekä kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 2 miljoonan euron suuruinen luottolimiitti. Yhtiö käyttää sille myönnetyn rahoituksen kauppahinnan maksuun ja toiminnan aloittamiseen tarvittavaan käyttöpääomaan.

Liiketoimintajaosto hyväksyi kokouksessaan myös Tuomi Logistiikka Oy:n liiketoimintasuunnitelman, joka on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Uuden yhtiön hallitukseen nimettiin Erkki Axén, Pekka Anttila ja Janne Salonen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittavan osakassopimuksen.

Teksti: Raija Lindell

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
Puhelin 050 345 1397
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi