kuva

Tredu noussut lyhyessä ajassa yhdeksi tunnetuimmista oppilaitoksista Pirkanmaalla

15.09.2015 kello 08:58

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Taloustutkimus Oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan Tredun on noussut kahden ja puolen vuoden olemassaolonsa aikana yhdeksi alueen tunnetuimmista oppilaitoksista.

Tutkimuksen kohderyhminä olivat pirkanmaalaiset aikuiset, peruskoulunsa vuonna 2015 päättäneet nuoret, alueen opinto-ohjaajat sekä yli 5-henkilöä työllistävien yritysten koulutusasioista vastaavat henkilöt. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yhteensä 303 henkilöä.

- Kokonaisarvioissa Tredu menestyy muita tutkittuja oppilaitoksia paremmin erityisesti peruskoulun päättävien ja opinto-ohjaajien keskuudessa. Tutkituista väittämistä Tredu pärjää parhaiten koulutusalojen monipuolisuudessa ja nykyaikaisuudessa, joista se saa muita tutkittuja oppilaitoksia paremmat arviot, kertoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sinikka Törmä.

Tunnettuus hyvällä tasolla

Tutkimuksessa selvisi, että Tampereen yliopisto on odotetusti aikuisväestön ja yrityspäättäjien keskuudessa tutkituista oppilaitoksista tunnetuin. Ysiluokkalaiset sen sijaan tuntevat kaikista parhaiten Tredun. Opinto-ohjaajat tuntevat kaikki tutkitut oppilaitokset hyvin kattavasti.

- Spontaanissa tunnettuudessa Tredu oli ammatillisista oppilaitoksista alueen tunnetuin useimmissa kohderyhmissä. Ainostaan yrityspäättäjien keskuudessa kilpailija meni ohi kahden prosenttiyksikön erolla, kertoo Tredua luotsaava ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen.

Myös kokonaistunnettuudessa Tredu menestyi erinomaisesti kaikissa kohderyhmissä. Opinto-ohjaajat tunsivat Tredun sataprosenttisesti, ysiluokkalaisten keskuudessa tunnettuus oli 96 prosenttia, yrityksissä 85 prosenttia ja koko aikuisväestössä 82 prosenttia.

- Yhteenvetona voidaankin sanoa, että Tredun saavuttama tunnettuus on valtavan hieno tulos nuorelle oppilaitokselle, sanoo Helena Koskinen tyytyväisenä.

Mielikuvien Tredu on monipuolinen

Kohderyhmien mielikuvissa Tredua pidetään erityisesti monipuolisena, nykyaikaisena ja laaja-alaisena kouluttajana. Myös työelämälähtöisyyttä pidetään Tredua kuvaavana ominaisuutena kaikissa kohderyhmissä. Näiden ominaisuuksien osalta Tredu saa myös muita tutkittuja oppilaitoksia paremmat arviot.

Tutkimuksen kohderyhmien mukaan Tredu erottuu edukseen muun muassa aktiivisen mainontansa, hyvän näkyvyytensä, oppilaitoksen monipuolisuuden ja laajan koulutustarjonnan vuoksi. Tredun haasteina nähtiin oppilaitoksen laajuus sekä kahdesta oppilaitoksesta yhdistymisen mukanaan tuomat haasteet.

Tredun imagotutkimus toteutettiin henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina 5.-15.6.2015. Tutkimuksen suoritti Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tredun tunnettuutta ja mielikuvia siitä eri kohderyhmissä.

Lisätietoja:
Helena Koskinen
ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu
p. 0400 236 990
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Teksti: Sanna Juvonen