kuva

Aitolahti-Hirviniemen alueelle rakennetaan vesijohto- ja viemäri

25.09.2015 kello 10:13

Tampereen Vesi ja Nurmin vesihuolto-osuuskunta tekivät 9.9.2015 sopimuksen, jonka mukaan Tampereen Vesi rakentaa runkovesijohdon ja viemärin Hirviniemeen, ja Nurmin vesihuolto-osuuskunta rakentaa johdon sivuhaarat. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä jo syksyllä, ja se kestänee vuoden verran. Talousvesi alueelle saadaan Tampereen Veden verkosta, ja myös jätevedet käsitellään kaupungin vedenpuhdistuslaitoksella.

Hankkeen toteuttaminen oli alun perin Nurmin vesihuolto-osuuskunnan vastuulla, mutta nyt Tampereen Vesi on mukana, jotta alueen vesihuolto saadaan nopeasti kuntoon. Aitolahti-Hirviniemen alueella on pientalojen lisäksi mittavia kiinteistöjä, jotka ovat toteuttamassa vesihuoltoratkaisujaan. Hirviniemen vesihuoltohanke on viivästynyt muun muassa siksi, että hankkeella on ollut laajaa vastusta alueen asukkaiden parissa

Hirviniemi on haja-asutusaluetta, ja siellä keskitetyn vesihuollon tarve aiheutuu erityisesti talousvesiongelmista, joita ovat usean kaivon suuret arseenipitoisuudet, veden ajoittainen loppuminen sekä mangaanin ja raudan esiintyminen vedessä. Nurmin vesihuolto-osuuskunnan toiminta-aluetta laajennettiin Aitolahti-Hirviniemeen vuonna 2011 vesijohdon- ja viemärin rakentamiseksi alueelle. Toiminta-aluetta kuitenkin supistettiin vuonna 2014 Nurmin vesihuolto-osuuskunnan esityksestä yhdyskuntalautakunnassa 30.9.2014, siten että ulkopuolelle jäivät ne kiinteistöt, jotka eivät halunneet liittyä keskitettyyn vesihuoltoon. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kuitenkin kumosi tämän päätöksen 1.7.2015 Pirkanmaan ELY-keskuksen valitettua asiasta. Toiminta-aluepäätöksen käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Nyt vesihuolto toteutetaan vuonna 2011 päätetyn toiminta-alueen keskeisimmille alueille. Vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus alueella ratkaistaan vuonna 2014 uudistuneen vesihuoltolain perusteella. Uudistuneen lainsäädännön mukaan taajama-alueiden ulkopuolella ei ole liittymisvelvollisuutta, mikäli kiinteistön vesihuoltolaitteistot täyttävät ympäristönsuojelulain vaatimukset. Kiinteistöjen liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolain 11 §:n mukaiset vapautushakemukset käsitellään sitten, kun toiminta-alueen muuttamisesta on saatu lainvoimainen päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiaan saadaan todennäköisesti vuoden 2016 aikana.

Hirviniemen vesihuoltoa käsiteltiin kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa 29.4.2015, ja jaosto edellytti, että Tampereen Vesi rakentaa runkojohdon Hirviniemeen ja selvittää yhtenä vaihtoehtona Nurmin vesihuolto-osuuskunnan sulauttamista Tampereen Veteen. Hirviniemen vesihuoltohanke rahoitetaan Tampereen kaupungin ja ELY-keskuksen Tampereen Vedelle myöntämillä avustuksilla ja vesihuolto-osuuskunnan omarahoituksella.

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen

Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
Matkapuhelin 040 801 6946
Apulaispormestari
Pekka Salmi
Matkapuhelin 050 565 8898