Aikuisopetus

AKU - Kuvataiteen perusopetus aikuisille

Kuvataiteen perusopetus aikuisille on yhteensä kuusi lukuvuotta kestävä, monipuolinen, laaja-alainen opintokokonaisuus. Opetus pohjautuu lakiin Taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Aikuisten kuvataiteen perusopetus alkoi Tampereella syksyllä 2003. Määrällisesti ja sisällöllisesti se vastaa opetushallituksen hyväksymiä kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteita.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille tarjoaa:

  • Monipuolisen ja laaja-alaisen opintokokonaisuuden sekä laadukasta opetusta paikallisten ja vierailevien taiteilija-opettajien myötä.
  • Jatkuvuutta: opetus etenee vuosittain tasolta toiselle
  • Taitoja ja tietoja: taitoja omaan kuvalliseen työskentelyyn, sanoja ja käsitteitä kuvataiteesta keskusteluun

Tavoitteena on saavuttaa laaja näkemys kuvataiteen eri alueista, taidehistoriasta ja tämän päivän ilmiöistä. Opetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena ammatillisiin opintoihin.

Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin kuvataiteellisiin menetelmiin ja kehitetään omaa kuvailmaisua. Perusopinnot kestävä 3 lukuvuotta.

Syventävissä opinnoissa on mahdollisuus suuntautua oman kiinnostuksen mukaan. Syventävät opinnot kestävät kolme lukuvuotta.

Opiskelu tapahtuu perjantai-iltaisin, lisäksi viikonloppukursseja ja itsenäistä työskentelyä. Lukukausimaksun lisäksi opintojen edetessä jonkin verran omia materiaalihankintoja.

Lukuvuonna 2017-2018 Tampereella jatkaa opintojaan kolme ryhmää, kaksi perusopinnoissa ja yksi syventävissä opinnoissa. Näihin ryhmiin otetaan vain muualla vastaavat opinnot suorittaneita, mikäli paikkoja vapautuu.

Seuraavasta hausta ilmoitetaan huhtikuussa 2018.


Sivun alkuun