Tieto

Tieto-kurssit tarjoavat monipuolista tietoa erilaisista aate- ja ajatussuunnista, suomalaisen ja muiden yhteiskuntien toimintojen lainalaisuuksista sekä yksilöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omiin ja yhteisönsä elinoloihin ja -ympäristöihin. Kursseilla perehdytään myös yksilön ja yhteisön psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin sekä opiskellaan erilaisia taitoja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tavoitteena on, että opiskelijan maailmankuva ja ihmiskäsitys avartuvat, hän saa välineitä kriittisesti tulkita maailman tapahtumia sekä rohkeutta, tietoa ja taitoja toimia muutoksessa mukana pysyvänä aktiivisena kansalaisena. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja elämässään ja rohkaistuu ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Kurssitarjotin ja ilmoittautuminen


Sivun alkuun