Tampereen seudun työväenopisto / Kurssit / Taide / Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on pitkäkestoista vapaa-ajalla tapahtuvaa tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta ammattilaisten ohjauksessa. Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998).

Taiteen perusopetus toteutetaan kunkin taiteenalan opetussuunnitelman mukaan, joka perustuu opetushallituksen ohjeisiin. Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä opintojen eteneminen. Tampereella opetussuunnitelmat hyväksyy Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta ja Ylöjärvellä vapaa-aikalautakunta.

Tavoitteet
Opetus antaa oppilaalle/opiskelijalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Aikuisten taiteen perusopetus toimii hyvänä harrastuksena ja voi toimia ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Rakenne

Laajan oppimäärän mukaisten opintojen laajuus on 1300 tuntia. Opinnot jakautuvat perusopintoihin (540 tuntia) ja syventäviin opintoihin (760 tuntia). Laaja oppimäärä tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen taiteen opiskeluun, antaa valmiuksia alan ammattiopintoihin tai elinikäiseen harrastamiseen.
Yleisen oppimäärän mukaisten opintojen laajuus on 500 tuntia. Yleinen oppimäärä sisältää 10 opintokokonaisuutta, ja opinnoissa voi olla opintokokonaisuuksia eri taiteenaloilta.

Tampereen seudun työväenopistossa taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä, sanataiteessa ja teatteritaiteessa.

Kuvataiteen perusopetus lapsille ja nuorille
Opetus on laajan oppimäärän mukaista ja sen järjestää Sara Hildén -akatemia. Opinnot on tarkoitettu tamperelaisille lapsille ja nuorille. Seuraavasta hausta ilmoitetaan huhtikuussa 2018.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille

Opetusta annetaan Tampereella laajan oppimäärän mukaisesti. Lukuvuonna 2017-2018 Tampereella jatkaa opintojaan kolme ryhmää, kaksi perusopinnoissa ja yksi syventävissä opinnoissa. Näihin ryhmiin otetaan vain muualla vastaavat opinnot suorittaneita, mikäli paikkoja vapautuu.

Tarkempia tietoja löydät Sara Hildén -akatemian sivuilta.

Käsityön taiteen perusopetus aikuisille
Opetusta annetaan Ylöjärvellä laajan oppimäärän mukaan. Opinnot jakautuvat perusopintoihin (3 v) ja syventäviin opintoihin (3 v).

Teatteritaiteen perusopetus lapsille

Opetus annetaan Tampereella Lasten ja nuorten teatteritaidekoulussa yleisen oppimäärän mukaan.

Sanataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Opetus annetaan Viita-akatemian lasten ja nuorten sanataidekoulussa. Opetussuunnitelma on yleisen oppimäärän mukainen.

Kurssitarjotin ja ilmoittautuminen


Sivun alkuun