Tampereen seudun työväenopisto / Kurssit / Kielet / Kielikurssien taitotasot

Kielikurssien taitotasot

Kielikurssien ryhmitys perustuu pitkälti EU-maissa käytössä oleviin Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1 - C2. Taitotasojen kuvaukset löydät esimerkiksi opetushallituksen sivulta suomeksi www.oph.fi or in english European language levels.

Peruskurssit
(Tasot A1 - A2)
Perustason kielenkäyttäjä – tavoitteena kielitaidon oppiminen
Perustasolla lähdetään liikkeelle ääntämisestä ja perusrakenteista sekä opitaan käyttämään kielen keskeistä sanastoa ja kielioppia. Keskeistä kielioppia ovat esimerkiksi aikamuodot: osataan puhua tämän hetken asioista, menneistä ja tulevista. Keskeistä kielioppia ovat myös lauseen muodostaminen ja sanojen perustaivutus. Keskeisellä sanastolla tarkoitetaan sanoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä.
Perustaso vastaa lähinnä peruskoulun, keskikoulun tai lukion lyhyen kielen oppimääriä. Opiskelussa pääpaino on puhevalmiuden ja puherohkeuden harjoittelussa ja oppimisessa. Perustason saavuttaminen vie kielestä, kurssista ja itseopiskelun määrästä riippuen 4 - 6 vuotta. Jos opiskelustasi on kulunut useita vuosia, sinulla on ruostuneet keski-/peruskoulun tai lukion lyhyen kielen tiedot, voit valita jonkin perustason kurssin unohduksen määrän mukaan.

Jatkokurssit
(Tasot A2 - B2)
Itsenäinen kielenkäyttäjä – tavoitteena kielitaidon kertaaminen ja kohentaminen
Itsenäisen kielenkäyttäjän tasolla kerrataan, vahvistetaan ja täydennetään ennen opittua. Pääpaino on puhevalmiuden ja puherohkeuden kehittymisessä.
Jos sinulla on unohtuneet pitkän kielen tiedot, tuoreet peruskoulutiedot tai vastaava kielitaito, voit valita jonkun tämän tason kursseista. Jatkokurssit sopivat myös sinulle, joka olet opiskellut kieltä enemmänkin, mutta et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan.

Syventävät kurssit (Tasot B2 - C1)
Taitava kielenkäyttäjä – tavoitteena kielitaidon ylläpitäminen ja hiominen
Nämä kurssit sopivat vuosia kieltä harrastaneille, jotka haluavat ylläpitää ja hioa kielitaitoaan. Tällä tasolla käytetään yleensä yksinomaan opiskeltavaa kieltä, joten kursseille osallistuminen edellyttää suhteellisen hyvää käytännön kielitaitoa ja halua puhua.


Sivun alkuun