Suunnitteluohjeet

Rakennussuunnitteluohjeen tavoitteena on ohjeistaa Tilapalvelujen rakennuttamien rakennusten suunnittelijoita noudattamaan rakennuttajaorganisaatiossa hyviksi ja tarpeellisiksi todettuja suunnitteluratkaisuja. Ohjeet koostuvat toisaalta yleisemmistä suunnitteluperiaatteista ja toisaalta yksityiskohtaisista ratkaisuista.

» Rakennussuunnitteluohje_2017.pdf (pdf, 2 MB)

» TRE_TIKE_-_tietomalliohje_suunnittelijoille.pdf (pdf, 105 KB)

» Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta, 29.6.2011 (pdf, 64 KB)

» Tilarajausohje arkkitehdille, 13.2.2013 (pdf, 281 KB)

» Tilarajausohje arkkitehdille, liite 2 (dwg, 116 KB)

» Ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille, 17.10.2005 (pdf, 196 KB)

» TRE_Paivakotien_suunnitteluohje_2016.pdf (pdf, 192 KB)

» OPAS_-_Myrkylliset_pensaat_ja_perennat_2016-pienennetty.pdf (pdf, 2 MB)

» Vastuurajat (pdf, 76 KB)

» Palvelu ja koulukeittiokonseptit 2017 (pdf, 2 MB)


Ohjeet rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitteluun

» Mittausseurantaohje - rakennusautomaatiourakan käyttöönotossa, 15.8.2012 (pdf, 14 KB)

» Grafiikkakuvaohje rakennusautomaation valvomon toteutuksesta, päivitetty 12.9.2013 (pdf, 2 MB)

» Hälytyspisteiden ohjelmoinitohje urakoitsijalle, 15.8.2012 (pdf, 18 KB)

» Laitemerkintäjärjestelmäohje LVIASJ-suunnittelijalle, 6.5.2013 (pdf, 208 KB)

» Rakennusautomaatijärjestelmien suunnitteluohje, 20.8.2013 (pdf, 171 KB)

» Suunnitteluohjeen mallikaaviot (zip, 7 MB)

» Puitejärjestelyn urakkaohjelma, 15.8.2012 (pdf, 47 KB)

» Puitejärjestelyn urakkarajat, 15.8.2012 (pdf, 97 KB)

» Rakennusautomaatiojärjestelmien tekninen erittely, 15.8.2012 (pdf, 118 KB)

» Yhteenveto LVI-suunnittelijalle (pdf, 174 KB)

» Yhteenveto sähkösuunnittelijalle (pdf, 173 KB)

Selvitys lähes 0-energiarakentamisen 1.1.2018 voimaan astuvien määräysten vaikutuksesta Tilakeskuksen hankkeisiin.

» Lahes_0-energiarakentaminen.pdf (pdf, 1 MB)