Päättyneet rakennushankkeet

Tesoman jäähalli

Tesoman uusi jäähalli valmistui aikataulussaan alkukesästä 2017 ja jäävuorot ovat alkaneet pyöriä täydellä teholla jo elokuussa. Rakennusprojektia olivat toteuttamassa samat tekijät kuin syksyllä 2016 valmistuneessa Tesoman palloiluhallissa. Tämä halli sai hyvän rakentamisen palkinnon ja se on täyttänyt myös käyttäjien toiveet.

Uusi jäähalli tarjoaa normaalit harjoitus- ja pelikäyttöön soveltuvat tilat ja samalla myös upeat puitteet erilaisille tapahtumille. Hallissa on 1500 katsomopaikkaa. Osa katsomopaikoista sijaitsee kahviossa, josta on suora näköyhteys kaukaloon. Jäähallin tiloissa on myös kuntosali, joka voi käyttää kuka tahansa liikennelaitoksen matkakortilla.

Teräsrakenteisen hallin energiatekniikassa on pyritty parantamaan energiatehokkuutta aiempaan 1980-luvun halliin nähden. Yksi uusi erikoisuus on katolle sijoitettavien aurinkopaneleiden hyödyntäminen energiantuotannossa. Kyseessä on pienimuotoinen kokeilu, jonka on tarkoitus olla lähinnä täydentävä elementti.

Uudisrakennuksen ulkoasuun on kiinnitetty huomiota. Yhdessä aiemmin valmistuneen palloiluhallin kanssa Tesomalle luodaan viihtyisää, elävää ja uutta arkkitehtuuria. Jäähallin rakennutti Tampereen Tilakeskus Liikelaitos. Pääsuunnittelijana toimi Arkkitehdit Kontukoski Oy ja pääurakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy.

Tesoman jäähallin suunnittelijat ja urakoitsijat:
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Kontukoski Oy
LVI-suunnittelu: Granlund Tampere Oy
Rakennusautomaatiosuunnittelu: Granlund Tampere Oy
Rakennusautomaatiourakoitsija: Schneider Electric Oy
Kylmäsuunnittelu: Granlund Tampere Oy
Kylmätekniikkaurakoitsija: Suomen Tekojää Oy
Sähkösuunnitelu: Sähköinsinööritoimisto Pasi Sainio Oy ja Sähkösuunnittelu Vahekoski Oy
Sähköurakoitsija: Tyrvään Sähkötyö Oy
GEO-suunnittelu: A-Insinöörit suunnittelu Oy
Akustiikkasuunnittelu. A-Insinöörit suunnittelu Oy
Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy

Talvitien koulu ja päiväkoti

Talvitielle nousi kesän 2017 aikana uusi, kaksikerroksinen päiväkotirakennus. Uuden rakennuksen alta purettiin sisäilmaongelmista kärsinyt vanha Härmälän päiväkoti. Rakennushanke tehtiin kokonaan säänsuojassa, jolla varmistettiin rakennuksen pitkäikäisyys ja turvallisuus. Rakennus on toimintatiloiltaan 2-kerroksinen ja sijoitettu rinteeseen siten, että sen kaikista kerroksista on uloskäytävät maan tasossa.

Syyskausi alkoi päiväkodissa 7.8. ja koulutyö 10.8.2017. Talvitiellä päivähoitopaikka on 95 lapselle. Samoissa tiloissa toimii myös Härmälän koulun kaksi ensimmäistä luokkaa. Härmälän pienten lasten yksiköllä vastataan osaltaan alueen lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Uudesta päiväkodista tulee ns. pienten lasten yksikkö, jossa on 140 päivähoitopaikkaa alle 6–vuotiaille lapselle sekä 70 esi- ja alkuopetuksen oppilaspaikkaa. Osa rakennuksen tiloista on tarkoitettu myös alueen asukkaiden käyttöön ns. asukastalona talon oman toiminta-ajan ulkopuolella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hankesuunnitelman mukaisesti 6 200 000 euroa.

Talvitien päiväkodin ovat suunnitelleet:
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, Tarmo Peltonen, Noora Aaltonen ja Ilari Airikkala
Pohjarakenne suunnittelu: Tampereen Infra, Jori Lehtikangas
Rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy, Pekka Jaatinen ja Kalle Järvinen
LVI suunnittelu: Rejlers Oy, Ilkka Sippola
Sähkösuunnittelu: Karawatski Oy, Iiro Karawatski
Kohteen rakentajina toimivat:
Pääurakoitsijana, Visura Oy
LVI-urakoitsijana, Hämeen Ilma-Tec Oy
Sähköurakoitsijana, WSK-Sähkö Oy
Rakennusautomaatiourakoitsijana, Schneider Electric Finland Oy

Rakennuttamisesta vastasi Tampereen Tilakeskus Liikelaitos. Hankearkkitehtinä toimi Jarmo Viljakka, hankevastaavana Jukka Kauppinen ja projektipäällikkönä Jukka Vairema. Myös valvonta toteutettiin Tilakeskuksen omana työnä: rakennustöiden valvojana Jouni Huhtivuo, LVI-töiden valvojana Ilkka Levonen ja sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen.