Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, perusparannus ja uudisrakennus

Tesoman yläkoulun ja Tesomajärven alakoulun toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun laajalle tontille. Tesoman koulua laajennetaan rakentamalla uudisrakennus ja kouluun tehdään perusparannus muutoksen yhteydessä. Lisäksi koulun läheisyyteen rakennetaan päiväkoti. Tällä hetkellä koulun tontilla on kaksi rakennusta, joista toinen on rakennettu vuonna 1972 ja toinen vuonna 1983.

Tesoman yläkoulun lisäksi Tesomajärven alakoulu on tullut perusparannusikään. Erilliset ala- ja yläkoulu lähekkäin eivät enää ole tarkoituksenmukaisia alueella, jonka väkiluku on kasvamassa, minkä vuoksi koulujen toiminta yhdistetään. Tesomajärven koulu muuttaa Tesoman koululle perusparannus- ja laajennushankkeen valmistuttua. Oppilasmäärä kasvaa noin 1000 oppilaan suuruiseksi.

Lisäksi uuden koulun yhteyteen on tulossa nuorisotilat, ja koulun lähelle rakennetaan Tesoman palloiluhalli.

Yhtenäiskoulun laajennushankkeeseen yhdistetään uuden päiväkodin rakentaminen. Vanha Tesoman päiväkoti on jo perusparannusiässä, ja perusparannuksen sijaan päiväkoti korvataan uudisrakennuksella. Tulevassa päiväkodissa on 140 hoitopaikkaa mukaan lukien Montessori-ryhmän.

Ohessa on linkki uuden yhtenäiskoulun panoraamanäkymään uudisrakennuksen pääaulasta luonnosvaiheessa. (Linkki ei valitettavasti toimi kaikilla selaimilla. Ainakin Google Chrome ja Mozilla Firefox avaavat näkymän.)

Panoraamanäkymä uudisrakennuksen pääaulasta (lpv.fi)

Aikataulu

Hankkeen ennakoivat maanrakennustyöt alkoivat syyskuussa 2015. Varsinainen rakentaminen alkoi keväällä 2016 ja työt valmistuvat vuonna 2018 lukuun ottamatta joitakin pihatöitä, jotka valmistuvat kesällä 2019.

Kustannusarvio

Hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa ja sitä seuraavien vuosien taloussuunnitelmassa määrärahaa 28,75 milj. euroa (alv 0%).

HANKKEEN OSAPUOLET

Rakennuttaja

Tampereen Tilapalvelut Oy, projektipäällikkö Antti Lakka

Suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto LPV Oy

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy
LVI-suunnittelu: LVI-insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy
Sähkösuunnittelu: Karawatski Oy

Urakoitsijat

Maanrakennus Sulin Oy, ennakoivat mvr-työt
Pohjola Rakennus Oy, pääurakoitsija
ARE Oy, LVI-työt
ESP Tekniikka Oy, sähkötyöt

Sijainti

Kohmankaari 11
33310 Tampere