Lielahden koulu ja nuorisotila, päärakennuksen perusparannus ja laajennus

Nykyinen Lielahden koulu koostuu kolmesta rakennuksesta: vuonna 1986 valmistuneesta päärakennuksesta sekä 1920-luvulla valmistuneista kivikoulusta ja puukoulusta. Koulussa on tällä hetkellä noin 580 ala- ja yläkoulun oppilasta. Lisäksi koululla toimii kaksi esiopetuksen ryhmää. Lielahden koulun oppilasmäärän on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa noin 900–1000 oppilaaseen, minkä vuoksi koulua uudistetaan ja laajennetaan.

Lielahden koulurakennuksiin tehdään perusparannus, jonka yhteydessä uudistetaan useiden tilojen käyttötarkoituksia. Esimerkiksi koulun tiloista poistuneen terveysaseman tilat muutetaan opetuksen ja kouluterveydenhuollon käyttöön, luokkatiloja suurennetaan ja osa tiloista muutetaan tulevaa opetuskäyttöä paremmin palveleviksi. Kivikoulu muutetaan esi- ja alkuopetuksen tiloiksi. Perhepiste Nopealle varataan tila kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilojen yhteyteen.

Koulun yhteyteen Lielahdenkadun varteen rakennetaan laajennusosa nuorisotiloille, joihin nykyisin Männistönkujalla sijaitseva Lentävänniemen nuorisokeskus siirtyy. Uuteen rakennukseen tehdään muun muassa kuvataiteen opetustilat ja monitoimisali. Koulusta tulee yhdyskäytävä nuorisotiloihin, mikä mahdollistaa nuorisotilojen käytön päivisin koulun kuvaamataidon ja liikunnan tunneilla.

Työt etenevät päärakennuksessa vaiheittain niin, että koulu voi jatkaa toimintaansa muissa tiloissa. Rakennustöiden ajaksi tontille sijoitetaan myös väliaikaisia opetustiloja.

Ensimmäisessä vaiheessa päärakennus perusparannetaan ja rakennetaan laajennusosa. Kivikoulun suunnittelu ja toteutus sovitetaan yhteen päärakennuksen aikataulun kanssa. Puukoulun kuntoa selvitetään vielä ja päätökset sen osalta tehdään vuoden 2015 aikana.

Aikataulu:
Hankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi syksyllä 2015. Päärakennuksen työt tehdään vaiheittain, ja ne valmistuvat kesällä 2016 ja 2017. Kivikoulusta tehdään erillinen hankesuunnitelma, jonka aikataulu sovitetaan yhteen päärakennuksen rakennustöiden kanssa.

Kustannusarvio:
Koulun perusparannuksen ja laajennuksen investointikustannuksiksi on arvioitu 10 milj. euroa.

Laajuustiedot:
Päärakennuksen ja nuorisotilojen yhteenlaskettu bruttoala on 9 253 brm2, huoneistoala 7 869 htm2 ja hyötyala 5 306 hym2. Perusopetuksen osuus koko rakennuksen huoneistoalasta on noin 7 007 htm2, avopalveluiden 165 htm2, Tampereen Aterian 134 htm2 ja nuorisopalveluiden osuus 563 htm2.

Rakennuttaja:
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Suunnittelijat:
Hankesuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tilatakomo
Kuntoarvio: Vahanen Oy
Kuntotutkimukset: A-insinöörit Oy
Kustannussuunnittelu: Sweco Oy

Sijainti:
Lielahdenkatu 15,
33400 Tampere

» Lielahden koulu ja nuorisotila, hankesuunnitelma (pdf, 3 MB)