Tampereen kansainvälisen koulun perusparannus ja laajennus

Tampereen kansainvälinen koulu on valmistunut vuonna 1954. Oppilasmäärä noin 570 oppilasta. Nyt toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen myötä koulun oppilasmäärä esiopetus mukaan lukien tulee olemaan noin 770. Hankkeen toteutuksen jälkeen koulurakennus laajennuksineen on kokonaan koulun omassa käytössä. Koulurakennuksen nykyinen Satakunnankadun viereinen rakennussiipi puretaan uuden ja isomman laajennussiiven alta.

Suunnittelun yhtenä tärkeänä lähtökohtana on ollut varjella koulurakennuksen hyvin säilynyttä ilmettä ja sopeuttaa uudisrakentaminen täydentämään sitä. Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen talotekniikka parannetaan täyttämään nykypäivän vaatimukset. Uudisrakentamisessa tavoitteena on päästä energialuokkaan A, perusparannusosassa energiankulutusta pyritään vähentämään nykyisestä mahdollisimman paljon.

Tampereen kansainvälisen koulun koulurakennuksen nykyisellään säilyvien osien, luokka- ja juhlasalisiipien, toiminnat pysyvät pääosin ennallaan. Aineopetustilat laajenevat nykyisillä paikoillaan. Kirjasto-mediateekki muuttaa ensimmäisestä kerroksesta luokkasiiven neljänteen kerrokseen laajempiin tiloihin. Koulun nykyisten kunnostettavien hallintotilojen lisäksi sijoitetaan koulun muihin tiloihin pienempiä opettajien ja kansainvälisen koulun opetusharjoittelijoiden työtiloja. Liikuntatiloja saadaan lisää pohjakerroksen vanhasta kattilahuoneesta ja polttoainevarastosta. Liikuntatiloja joudutaan kuitenkin hakemaan lisää myös koulun ulkopuolelta, sillä nykyiselle tontille ei ole mahdollista lisätä liikuntatilojen edellyttämää rakennusvolyymiä. Nyt rakennettava uusi laajennusosa tulee pääosin alakoulun käyttöön. Esi- ja alkuopetuksen tilat sijaitsevat siellä lähimpänä pihatasoa.

Koulun pihan urheilukenttä säilyy ennallaan. Varsinainen välituntipiha kunnostetaan rakennusmassojen kainaloon. Uudessa asemakaavassa edellytetään sen suojaamista meluseinillä.

Laajuustiedot

Perusparannusosan bruttoala on 8 527 brm2, laajennusosan 3 117 brm2 ja koko hankkeen 11 644 brm2. Rakennuksen huoneistoala on yhteensä 10 214 htm2, josta perusparannusosassa on noin 7 410 htm2 ja laajennuksessa 2 804 htm2. Koulun tiloista pääosa, noin 9 868 htm2, on perusopetuksen käytössä. Esiopetuksen/ päivähoidon tilat ovat noin 130 htm2, kouluterveydenhuollon tilat noin 96 htm2 ja Tampereen Aterian tilat noin 120 htm2.

Aikataulu

1. rakennusvaihe: laajennus valmistuu kesällä 2015.
2. rakennusvaihe: vanha päärakennus valmistuu kesällä 2016.
3. rakennusvaihe: ruokala-liikuntasali valmistuu keväällä 2017.

Kustannusarvio

Hankkeelle osoitetut määrärahat 20 milj. euroa.

Hankkeen osapuolet:

Rakennuttaja

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, projektipäällikkö Antti Lakka

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
LVI-suunnittelu: AIRIX Talotekniikka Oy
Sähkösuunnittelu: Karawatski Oy
Pohjasuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Sijainti

Satakunnankatu 60
33230 Tampere

» Amurin (Tampereen kansainvälisen) koulun hankesuunnitelma (pdf, 4 MB)