Sisäilma

Tampereen kaupungilla on työnantajana velvoite huolehtia työntekijöiden ja muiden käyttäjien turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mikä tarkoittaa myös hyvästä sisäilmasta huolehtimista.Tilapalvelut tarkkailee kaupungin kiinteistöissä sisäilman laatua ja sisäilma pyritään pitämään tasokkaana ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Tilapalvelut on kehittänyt laaduntarkkailua varten toimintamalleja sekä uudistanut sisäilmaohjeistuksen. Turvallisen sisäilman kannalta on tärkeää, että kehitettyjä toimintamalleja noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Toimintasuunnitelma

Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöt on kerätty yhteen sisäilman ohjausryhmään sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liittyvän tiedon jakamisesta kullekin taholle.

Ohjausryhmän kokouksissa päivitetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistusta ja käydään läpi eri toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä. Ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan uusimpia tutkimuksia, toimintaohjeita ja innovaatioita. Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat uusimmat tiedot ohjausryhmän jäsenten tietoon.

Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikille kaupungin työntekijöille ja tilojen käyttäjille riittävät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Samalla tavoitteena on saada sisäilmaongelmien hoitoprosessi enemmän kohti ennaltaehkäisyä. Havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti.

Sisäilman ohjausryhmä

Jäsenet 2017-2018:
Jenni Pitkänen, Tilapalvelut, puheenjohtaja
Heidi Puustinen, Tilapalvelut, sihteeri
Erkki Saarivirta, Tilapalvelut
Riitta Järvinen, Ympäristöterveys, Terveydensuojelu
Anni Andrejeff, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Erja Koskinen, Varhaiskasvatus ja perusopetus
Sami Uusitalo; Henkilöstöyksikkö
Harri Haraholma, Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Matti Tanski, Tampereen Voimia
Elina Ahtiala-Huotari, Tampereen Voimia
Jaana Johansson, Pirte
Leena Viitasaari, Hyvinvoinnin palvelualue
Eerik Laulajainen, Toisen asteen koulutus
Raimo Laaksonen, Varhaiskasvatus ja perusopetus, työsuojelu
Tuula Haapio, Avopalvelut
Ari Kaikkonen, Avopalvelut
Ulla-Maija Höglund, Hygieniatyöryhmä
Juha Brunnila, Rakennusvalvonta
Joni Hakala, Pelastuslaitos
Minna Haapaniemi, TreduTiedotteet

» Sisailman ohjausryhmän tiedote 3/2017 (pdf, 43 KB)

» Sisäilman ohjeusryhmän tiedote 2/2017 (pdf, 32 KB)

» Sisäilman ohjausryhmän tiedote 1/2017 (pdf, 32 KB)

» Sisäilman ohjausryhmän tiedote 4/2016 (pdf, 35 KB)

Opas käyttäjille

Olemme päivittäneet keväällä 2016 julkaistun oppaan tilojen käyttäjille sisäilma-asioiden hoitamisesta Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa. Uusi opas 2017 on luettavissa alla olevasta liitteestä.

» Sisäilmaopas tilojen käyttäjille 2017 (pdf, 4 MB)

Koko ohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistuksessa annetaan ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun sekä ratkaistujen sisäilmaongelmien jälkikäsittelyyn.

» Sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin palvelurakennuksiin (pdf, 172 KB)

» LIITE 1: Rakennuksen sisäymparistön havaintolomake (pdf, 36 KB)

» LIITE 2: Tekninen tarkastus (pdf, 69 KB)

» LIITE 3: Sisäilmatyöryhmän toimintaohje (pdf, 29 KB)

» LIITE 4: Sisäilmatyöryhmän viestintäsuunnitelma (pdf, 39 KB)

» LIITE 5: Ohje sisäilmatutkimuksen ja -korjauksen teettämiseen (pdf, 61 KB)

» LIITE 6: Irtaimiston puhdistusohje (pdf, 43 KB)

» LIITE 7: Terveydellisen riskin arviointi (pdf, 45 KB)

» LIITE 8: Sisäilmaongelmaepäilyn käsittely -ohjekortti (pdf, 11 KB)

» LIITE 9 Ohje sisäilmaoireilevalle ja hanen lääkärilleen lääkärin arviota varten.pdf (pdf, 27 KB)

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa
Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen ja toisen asteen oppilatosten käyttäjille on julkaistu 2017 ja ne ovat luettavissa alla olevista liitteistä.


» SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 (pdf, 12 MB)

» SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 (pdf, 11 MB)

» SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 (pdf, 13 MB)