Energiatehokkuus

Tavoitteenamme on päivittäisessä työssämme noudattaa vuosiksi 2008−2016 laadittua energiankäytön tehostamissuunnitelmaa, seudullista ilmastostrategiaa ja pormestareitten ilmastositoumuksen mukaista kestävän energiankäytön ohjelmaa (SEAP).


Seudullinen ilmastostrategia [pdf, 5 MB]

Lisäksi kehitämme tapoja toteuttaa kiinteistöjen elinkaaritarkastelua, jotta uudis- ja perusparannushankkeita suunniteltaessa rakennuksen elinkaaren aikaista energiankäyttöä voisi huomioida entistä enemmän.

Tilakeskus osallistuu myös kehityshankkeisiin. Esimerkiksi Tilakeskus on mukana COMBI-hankkeessa, joka keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla Tilakeskus kokoaa jo toteutettavat ympäristötoimet yhteen ja kehittää ympäristöasioiden hallintaa järjestelmällisesti. Ympäristöjärjestelmän käyttäminen on yksi keino kilpailukyvyn säilyttämiseen ja liiketoiminnan ympäristöasioiden kehittämiseen.

Tilakeskuksen kehityshankkeet