Kiinteistönpito

Suuri osa Tampereen kaupungin palveluista toimii Tilakeskuksen hallinnoimissa tiloissa. Tilakeskuksen vastuulla on sekä kaupungin omistamia kiinteistöjä että vuokrattuja tiloja. Tilakeskus huolehtii, että rakennetut kiinteistöt säilyttävät arvonsa sekä pysyvät käyttökelpoisina.

Tilakeskuksen isännöinti vastaa rakennusten ylläpidosta ja johtavat tilojen muutoksia, jotka tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään kustannus- ja energiatehokkuuteen, olosuhteiden hallintaan sekä terveelliseen sisäilmaan.

Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu myös sisäpuolisen huollon, ulkoalueiden hoidon, teknisten järjestelmien hoidon sekä jätehuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen. Osa kiinteistöjen ylläpitopalveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ulkopuolelta.

» Energiatehokkuus

» Sisäilma

» Palvelurakennukset - opas käyttäjälle (pdf, 2 MB)

Leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä

Tilakeskuksen leikki- ja ulkoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä koostuu leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen ylläpitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä. Työn lähtökohtana ovat lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain lisäksi leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen kunnossapitoa ja turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemat standardit.

» Raportti leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmästä (pdf, 7 MB)