Päättyneet hankkeet

TAPRE Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi (TAPRE) -hankkeen tavoitteena oli luoda alueelliset energiatehokkuusmarkkinat, toisin sanoen yhtenäiset energiatehokkaat sopimus- ja toimintaperiaatteet, jotka helpottavat ja tehostavat kaikkien osapuolien työtä. Hanke päättyi 2014.

Keskeiset valmistelun työkalut olivat kolme rakennuksen elinkaariajattelusta lähtevää työryhmää, joista yksi keskittyi hanke- ja toteutussuunnitteluun, toinen toteutukseen ja urakointiin ja kolmas rakennuksen käyttöön.

TAPRE-hankkeesta kertyi dokumentteja, jotka on ryhmitelty käytettäväksi rakennuksen elinkaarella seuraavasti: rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. TAPRE-periaatteet ja -sisällöt on dokumentti, josta kannattaa aloittaa. Se kertoo TAPREn tavoitteista ja lähestymistavasta. Energiatehokkuustavoitteiden asetanta on apu kiinteistönomistajalle määriteltäessä kiinteistöjen energiatehokkuustavoitteita.

» Tapre - Periaatteet ja sisällöt (pdf, 327 KB)

» Tapre1 - Energiatehokkuustavoitteiden asetanta (pdf, 1 MB)

» Tapre2 - Suunnittelun energiatehokkuus (pdf, 982 KB)

» Tapre3 - Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdelaskenta suunnittelutoimeksiannossa (pdf, 1008 KB)

» Tapre4 - Todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut (pdf, 787 KB)

» Tapre5 - Toteutuksen energiatehokkuus: tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset (pdf, 937 KB)

» Tapre6 - Urakkaohjelman laadinta (pdf, 956 KB)

» Tapre7 - Rakennuksen (talotekniinan) toimivuustarkastelu (pdf, 1 MB)

» Tapre8 - Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi ja energiatehokkuus (pdf, 974 KB)

» Tapre9 - Huolto- ja kunnossapitosopimusten energiatehokkuus näkökulmat (pdf, 968 KB)

» Tapre10 - Huoltokirjan energianäkökohdat (pdf, 1004 KB)

» Tapre11 - Kiinteistön energiatehokas käyttö (pdf, 1011 KB)

» Tapre12 - Energianhallinnan mittaukset (pdf, 7 MB)

» Tapre13 - Mittarointiohje (pdf, 904 KB)