Kehityshankkeet

Tilapalvelut osallistuu kehityshankkeisiin, jotka tukevat liikelaitoksen toimintaa.

ESCO-hanke

Tampereen kaupunki toteuttaa vuosien 2017-2025 aikana kymmeneen koulukiinteistöön kohdistuvan energiansäästöhankkeen niin sanotulla ESCO-konseptilla. ESCO-yhteistyökumppaniksi valittiin Assemblin Oy.

ESCO-konseptilla (Energy Service Company) tarkoitetaan toimintaa, jossa tarjoava yritys ottaa kokonaisvastuun kiinteistöjen energiansäästöhankkeen toteutuksesta ja sopimuksen aikaisesta käytön ohjauksesta.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen energiataloutta, teknistä toimivuutta ja toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön ja Tampereen kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteita. Toimenpiteet toteutetaan siten, että niillä pyritään parantamaan myös koettua sisäympäristön laatua.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat mm.

• rakennusten kokonaisenergiatalouden parantaminen
• hiilijalanjäljen ja ylipäätään ympäristökuorman pienentäminen
• rakennusten sisäympäristön laadun ylläpito ja parantaminen
• rakennusten teknisen tason kohottaminen
• kohdekiinteistössä saavutetaan yhteensä vähintään 9 % säästö energiakulutuksessa
• hankkeessa tehtyjen parannusten takaisinmaksuaika saa olla enintään 8 vuotta.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, p. 040 620 6368

COMBI-hanke

COMBI (Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings) tarkastelee palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Samalla hanke selvittää rakentamisen prosesseja ja kehittää toimintamalleja sekä korjausvaihtoehtoja.

COMBI-hankkeen vetäjänä toimii TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä. TTY:n rakennustekniikan laitokselta tutkimukseen osallistuvat myös elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden sekä rakentamisen prosessien tutkimusryhmät. TTY:n arkkitehtuurin laitokselta tutkimuksessa on mukana lisäksi asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Aalto-yliopistosta tutkimukseen osallistuu energiatekniikan laitoksen energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien laboratorio. TAMK:sta mukana on rakentaminen ja teknologiayksikön talotekniikka-ryhmä.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, p. 040 620 6368

» TAPRE-hanke