Onkiniemessä on tehty peruskunnossapitoa

21.04.2017 07:00

Onkiniemen kiinteistölle on etsitty ja esitetty vuosien varrella käyttövaihtoehtoja, mm. Luovien alojen keskus. Nämä suunnitelmat eivät ole edenneet. Onkiniemen kiinteistön nykytasoiset vuokrat 3-7 €/neliö eivät kata edes välttämättömän kunnossapidon saati peruskorjauksen kustannuksia. Kiinteistön kunto on huonontunut ajan kuluessa. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan vuokralaisilta on tullut Tilakeskukseen kaikkiaan 174 toimenpidepyyntöä, joista tähän mennessä 171 on tehty. Korjaukset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä kiinteistön kunnon säilyttämisessä.

Tampereen Tilakeskus on etsinyt asbestilöydön jälkeen vuokralaisille korvaavia tiloja sekä kaupungin kiinteistöistä että yhteistyökumppanien tarjolla olevista tiloista. Jokaiselle vuokralaiselle on tarjottu Tilakeskuksen asiantuntijalle henkilökohtainen tapaamisaika tilantarpeiden ja vaihtoehtojen pohtimiseksi.

Onkiniemen kiinteistön tilanne on tuonut esille ongelman, joka liittyy vanhojen peruskorjaamattomien kiinteistöjen käyttöön. Edullisten tilojen tarve on kaupungissa suuri ja kaupunki on omalta osaltaan halunnut avata tyhjillään olevia tiloja toimijoiden käyttöön. Korjaamattomiin kiinteistöihin liittyy kuitenkin riskejä, joista Onkiniemen tehdaskiinteistöstä mitattu asbestipöly on osoitus. Kaupunki ei saa vaarantaa omistamissaan kiinteistöissä toimivien terveyttä. Jatkossa on syytä tarkkaan pohtia, voidaanko vastaavan kuntoisia kiinteistöjä ottaa laajalti käyttöön ilman mittavia korjauksia. Kiinteistöjen kunnossapitoon on varattava riittävästi resursseja.

Onkiniemen alueen asemakaavoitus on asemakaavaohjelmassa 2019, ja siinä yhteydessä linjataan myös kiinteistön tulevaa käyttöä.« Takaisin listaukseen