Tilakeskuksen Nekalan tuotantotiloja järjestetään uudelleen

27.04.2017 09:31

Tilakeskuksen johtokunta kokoontui keskiviikkona 26.4.2017. Kokouksen asialistalla oli mm. Nekalan konekorjaamorakennuksen muutostöiden hankesuunnitelma.

Metallitekniikan tuotantotila Nekalan toimipisteessä on toiminnan supistuttua tehottomassa käytössä. Puutekniikan tuotantotilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä, ja erittäin huonokuntoiset rakenteet aiheuttavat henkilöstölle työturvallisuusriskin sekä toiminnalle keskeytysriskin. Tilat eivät myöskään palvele nykyistä toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennuksen ylläpito on kallista huonon energiatehokkuuden ja kattorakenteiden heikon kunnon vaatiman lumenpudotuksen vuoksi.

Hankkeen tarveselvitysvaiheessa vaihtoehtoisina ratkaisuina selvitettiin metalli- ja puutyöpajojen yhdistämistä konekorjaamorakennukseen ja nykyisen puutyöpajan peruskorjausta. Lisäksi tutkittiin vaihtoehtoisina ratkaisuina tilojen hankkimista vapailta vuokramarkkinoilta, uuden puutyöpajarakennuksen rakentamista nykyisen viereen ja nykyisen puutyöpajan perusparantamista. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi Nekalan konekorjaamon metalli- ja puutyöpajatilojen yhdistämisen ja muutostöiden tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi 24.11.2016.

Tuotantotilojen uudelleen järjestelyllä ja muutostöillä puutekniikan toiminnot voidaan sijoittaa samaan metallitekniikan tuotantotilaan tilatehokkuuden kasvaessa merkittävästi. Toimintojen keskittäminen samaan rakennukseen on edullista myös henkilöstöresurssien tehokkaamman hyödyntämisen kautta, mikä tehostaa merkittävästi nykyistä tuotantotoimintaa.

Tilamuutokset mahdollistavat omien palveluiden paremman hyödyntämisen ja pienentävät tarvetta ostaa ulkopuolista palvelua. Toiminnan keskittäminen vähentää myös ulkopuolista sijaistarvetta ja mahdollistaa mm. logistisista toiminnoista vapautuvan henkilöresurssin käyttämisen tuotantoon sekä antaa näin mahdollisuuden kasvattaa palveluiden myyntiä. Yhdistämällä tuotantotilat konekorjaamorakennukseen voidaan luopua noin 1 112,5 htm2:n kokoisen huonokuntoisen rakennuksen ylläpidosta ja ns. kaarrehallin noin 192 htm2:n varasto-osuudesta.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettaviksi vuosina 2017–2018, ja käyttöönoton alustava ajankohta on toukokuussa 2018. Investoinnilla saavutetaan taloudellista hyötyä toiminnan tehostuessa, myynnin lisääntyessä ja tilakustannusten pienentyessä. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Tilakeskuksen rakennusarkkitehti Hannu Nieminen. Hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi.

Edelleen johtokunnan kokouksessa hyväksyttiin Hatanpään kantasairaalan perusparannuksen neljännen ja viidennen rakennusvaiheen sekä laajennuksen lopputilitys ja merkittiin tiedoksi Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Kangasalan toimipisteen toteutussuunnitelma.« Takaisin listaukseen