Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen toteutussuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa

31.03.2017 09:43

Tilakeskuksen johtokunnan kokouksessa torstaina 30.3.2017 hyväksyttiin Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen toteutussuunnitelma.

Ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2016 sijoitettiin Prisman kiinteistön vuokratiloihin kirjasto- ja nuorisopalvelut, osa hyvinvointineuvolasta, kokoustiloja, pieni liikuntatila sekä monitoimitila. Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toteutuksen toisessa vaiheessa Linnainmaan terveysaseman tiloihin keskitetään alueen perusterveydenhoidon vastaanottotoiminta, suun terveydenhoito ja osa hyvinvointineuvolasta.

Johtokunnalle annettiin myös tiedoksi selvitys sisäilmatyön tilanteesta Tampereen palvelurakennuksissa.

Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmastoasioiden hoitamisessa noudatetaan Tampereen sisäilmaston ohjausryhmän laatimaa viisivaiheista sisäilmasto-ongelman selvitysprosessia. Prosessi ohjaa eri tahoja niin asioista ilmoittamiseen kuin toimenpiteiden toteuttamiseen. Useiden eri toimialojen edustajista koostuva sisäilmaston ohjausryhmä kehittää määrätietoisesti sisäilmasto-ongelmien käsittelyn prosessia.

Tilakeskuksessa sisäilmasto-asioiden hoitamisessa lähtökohtana on avoimuus. Tilakeskuksen laatima opas sisäilma-asioiden hoitamiseen kaupungin palvelurakennuksissa on saanut paljon positiivista palautetta niin Tilakeskuksen asiakkailta kuin ulkopuolisilta asiantuntijoiltakin. Opas antaa tilojen käyttäjälle toimintaohjeet epäiltäessä sisäilmasto-ongelmaa ja kuvaa viisivaiheisen sisäilmasto-ongelman selvitysprosessin pääpiirteet.« Takaisin listaukseen