Tampereen maauimalahankkeeseen haetaan liikuntapaikkojen valtionavustusta

24.02.2017 10:18

Tilakeskuksen johtokunta kokoontui torstaina 23.2.2017. Kokouksessa hyväksyttiin ehdotus vuoden 2016 tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Edelleen hyväksyttiin samassa yhteydessä annettava arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan arviointimallissa on edellisten vuosien tapaan viisi osa-aluetta: johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä seuranta.

Annalan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen lopputilitys hyväksyttiin samoin kuin Kalevanharjun päiväkodin perusparannuksen lopputilitys. Kalevanharjun päiväkoti Tampereen ensimmäinen nimenomaan päiväkotikäyttöön suunniteltu rakennus ja se otettiin käyttöön 1925. Rakennuksen arkkitehtina oli Bertel Strömmer.

Hervannan terveysaseman tilojen perusparannuksen toisen rakennusvaiheen toteutussuunnitelma hyväksyttiin. Ensimmäinen toteutusvaihe keskittyi sisäilman laadusta johtuvien vaarojen ja haittojen poistamiseen. Toinen vaihe keskittyy julkisivuihin, jotka vaativat erittäin laajan ja suuritöisen korjauksen. Kyseessä on arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelema valtakunnallisesti merkittävä (RM II) ja arvokas kohde. Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-8. Korjaus- ja muutostöiden rakennuslupaan (myönnetty 11.2.2015) liittyy Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto, joka edellyttää rakennuksen ulkonäön säilymistä ennallaan.

Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushanke etenee samoin Pispalan koulun perusparannus.

Tampereen maauimalan toteutussuunnitelma hyväksyttiin sillä ehdolla, että hankkeeseen myönnetään vuonna 2017 liikuntapaikkojen valtionavustusta siten, että hankkeen kokonaiskustannukset tulevat katetuiksi siihen vuoden 2017 talousarviossa osoitetulla investointimäärärahalla ja valtion myöntämällä liikuntapaikkojen valtionavustuksella.

Kilpailutuksessa 17.1.2017 saatujen tarjousten kokonaiskustannukseksi tuli 10,9 milj. euroa. Hankkeeseen haettiin joulukuussa 2016 liikuntapaikkojen rakentamiseen osoitettua valtionavustusta, jota voi saada enimmillään 1 milj. euroa. Mikäli hankkeeseen myönnetään riittävän suuri liikuntapaikkojen valtionavustus, hankkeeseen olisi osoitettavissa 10,5 milj. euron kokonaismääräraha. Maauimala-hankkeen yhteydessä tehdään myös Tampereen uintikeskuksen uimahallin energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä investointeja ja nämä 0,3-0,4 milj eur katetaan liikuntapaikkojen perusparannukseen osoitetuista määrärahoista.

Johtokunta käsitteli vielä Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisestä. Johtokunnalle esitettiin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi em. aloitteeseen annettu lausunto.« Takaisin listaukseen