Sorilan yli 100-vuotias puukoulu perusparannettiin koulun ja alueen asukkaiden käyttöön

21.11.2017 09:30

Sorilan koulutalon puukoulu on rakennettu vuonna 1898.
Olkahisen koulun Sorilan koulutalossa on yhteensä kolme kiinteistöä: puukoulu, kivikoulu ja liikuntarakennus. Tilakeskus teki perusparannuksen vuonna 1898 valmistuneeseen puukouluun keväällä 2017. Koulu on määritelty Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotuksessa vuonna 2015 kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Vuosina 1924–1928 rakennus on toiminut Aitolahden seurakunnan kirkkona.

– Tilojen remontin suunnittelussa ja toteutuksessa on kunnioitettu arvostavalla tavalla rakennuksen historiaa, mutta myös nykyajan koulunkäynnin edellyttämä tekniikka on tiloissa toteutettu. WC-tilan rakentaminen aulaan toi olennaisen parannuksen tilojen käyttäjille, sillä aiemmin rakennuksessa ei ollut lainkaan wc-tiloja. Puukoulurakennus on vanha, mutta sen tilat ovat nyt siistit ja valoisat, kertoo Olkahisen koulun rehtori Marja Riekkola.

Sisäilmaperusparannuksen lähtökohtana oli koulutalossa tehdyt sisäilmatutkimukset. Perusparannuksessa korjattiin alapohjarakenne ja parannetiin tuulettuvuutta, korjattiin ulkoseinien alaosien lahovauriot, täydennettiin ja parannetiin sadevedenohjausta ja salaojitusta, muotoiltiin maanpintaa pintavesien ohjaamiseksi, uusittiin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä sekä yläpohjan eristys ja tilapinnat. Lisäksi puukouluun rakennettiin sieltä aiemmin puuttunut WC-tila.

– Yhteistyö Tilakeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa sujui koulun väen näkökulmasta hyvässä yhteisymmärryksessä. Uudistustyön tavoite toteutui, eli Sorilan vanha puukoulurakennus saatettiin arvoiseensa tilaan ja koulun sekä alueen asukkaiden käyttöön nykyaikaa ja tulevaisuutta huomioivalla tavalla

Puukoulu perusparannettiin keväällä 2017.

Puukoulussa on tehty isompia korjaustöitä viimeksi vuosituhannen vaihteessa. Nyt keväällä toteutettu sisäilmaperusparannus kesti muutaman kuukauden helmikuun alusta toukokuun loppuun. Jo ennen korjaustöiden alkua oppilaat olivat siirtyneet Sorilan kivikouluun. Oppilaat kävivät koulua kivikoulurakennuksen tiloissa noin puolentoista vuoden ajan

– Ahdasta oli, mutta niin oppilaat kuin henkilökunta sopeutuivat väliaikaiseen tilanteeseen hyvin. Puukoulun vaatima remonttialue oli selkeästi eristetty koulun laajasta piha-alueesta, jotta muun muassa välitunnit olivat oppilaille turvalliset.

Elokuusta 2017 puukoulurakennus on jälleen ollut kahden luokan käytössä päivittäin. Sorilan koulutalon kiinteistöissä koulua käy tänä kouluvuonna 93 lasta luokilla 1c–6c. Lisäksi Sorilan koulutalossa on esiopetuksessa Sorilan päiväkodin 13 esikoululaista. Työntekijöitä koulutalossa on yhteensä noin 13–15. Koulutalon jokaisessa rakennuksessa on koulupäivän aikana koulun ja esiopetuksen toimintaa.« Takaisin listaukseen