”Toisitko itse lapsesi tähän sisäilmaongelmaiseen päiväkotiin?!”

25.11.2016 13:56

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä ja toimivaa vuorovaikutusta tilojen käyttäjien kanssa. Aiheeseen liittyvät kysymykset ja vastaukset eivät välttämättä ole yksinkertaisia, kuten otsikko osoittaa. Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistuksen mukaisesti sisäilmatyöryhmät viestivät toiminnastaan mm. tiedottein ja tiedotustilaisuuksin. Sisäilma-asioista viestiminen oli yhtenä aiheena myös Tampereella 16.–17.11.2016 järjestetyssä Sisäilmapaja8:ssa, joka kokosi yhteen noin 600 alan toimijaa ja asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Tilojen käyttäjien näkökulmasta usein raskaimmaksi koetaan vaihe, jossa epäillään koetun oireilun johtuvan sisäilmasta, mutta ei vielä tiedetä tarkemmin, mistä on kyse ja mitä asialle voidaan tehdä. Luottamus asiaa hoitaviin asiantuntijoihin syntyy ainoastaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta. Seuraavassa on esitelty muutamia sisäilma-asioista viestimiseen liittyviä käytännössä testattuja periaatetta, jotka soveltuvat muihinkin haastaviin viestintätilanteisiin.

Avoimuus ja rehellisyys

Avoimuudella ja rehellisyydellä rakennetaan luottamusta ja ymmärrystä sekä luodaan tilanteesta realistisempi kuva eri osapuolille. Asioiden piilottelu ja salailu eivät johda mihinkään. Pahimmassa tapauksessa edes perusteellisilla korjauksilla ei päästä haluttuihin lopputuloksiin, jos luottamus asiaa hoitavien osapuolten välillä on menetetty ja aiheeseen liittyvät huolet ovat kärjistyneet tilanteen pitkittyessä.

Havainnollistaminen, selkeys

Koska sisäilmaongelmat johtuvat lähes aina monenlaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta, niiden ymmärtäminen voi tuntua tilojen käyttäjien näkökulmasta mutkikkaalta. Vaikka asioiden yksinkertaistaminen voi olla asiantuntijoille haasteellista, se on selkeän ja ymmärrettävän viestinnän edellytys. Tutkimustulosten sijaan kiinnostavampaa on, mitä tuloksista voidaan tulkita, miten ne vaikuttavat tilojen käyttäjiin ja mitä jatkotoimenpiteitä tarvitaan.

Säännöllisyys

Usein sisäilmaongelmia ei valitettavasti pystytä ratkaisemaan hetkessä ja pysyvämpien ratkaisujen, kuten laajempien korjausten, toteuttamisessa voi kestää kauankin. Siksi eri osapuolten tulisi pysyä tietoisina, miten ja millä aikataululla asiat etenevät. On tärkeää viestiä silloinkin, jos olennaisia muutoksia aiempaan verrattuna ei ole tapahtunut.

Mitä jos jotain menee pieleen?

Kaikki ei aina onnistu suunnitellulla tavalla ja joskus tehdään virheitäkin. Jos tilanne on jo päässyt pitkittymään ja tulehtumaan, sen korjaamiseen tarvitaan usein huomattavasti enemmän energiaa kuin tilanteessa, jossa ongelman ratkaisemista ja siitä viestimistä on tehty johdonmukaisesti alusta pitäen. Virheiden salailu, syyllisten etsiminen ja selittely synnyttävät epäluottamusta. Siksi onkin parempi myöntää virheet, pahoitella ja todeta, että asiasta otetaan opiksi, jotta jatkossa osattaisiin toimia paremmin. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse aina olla vastausta; "En tiedä, mutta otan selvää" on myös hyvä vastaus.

Sisäilma ei parane viestimällä, mutta ilmapiiri, jossa asioita hoidetaan, voi parantua.

Tiedot Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistuksesta ja opas tilojen käyttäjille löytyvät kootusti Tilakeskuksen nettisivuilta kiinteistöpidon alta kohdasta Sisäilma.

Sisäilmapajan esitykset on julkaistu Sisäilmayhdistyksen nettisivuilla:
http://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmapajat/Tampereen-Sisailmapaja8

Teksti: DI, sisäilmakoordinaattori Laura Humppi, Ramboll Finland Oy

Kirjoittaja on toiminut sisäilmakoordinoinnin ja –viestinnän tehtävissä lukuisissa erilaisten palvelurakennusten sisäilmatyöryhmissä.« Takaisin listaukseen