Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin perusparannus ja laajennus toteutuvat ennakoitua edullisemmin

29.03.2016 08:15

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 23.3.2016 Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman. Hankkeen suunnitelmia kehitettiin huomioimalla käyttäjien tarpeet ja kaupungin tiukka kustannustavoite. Maaliskuun alussa 2016 päättyneen urakkakilpailun tuloksena voitiin todeta, että hankkeen kokonaiskustannukset kaupungille onnistuttiin painamaan pienemmäksi kuin mitä hankkeelle on talousarviossa varattu.

Tilakeskus arvioi, että osa kustannusten pienenemisestä johtuu urakoitsijoiden ankarasta kilpailutilanteesta - osittain ansio kuuluu hankeryhmälle, joka onnistui kehittämään suunnitelmaa kustannustehokkaammaksi samalla kun tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Tilakeskuksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hankkeelle on osoitettu yhteensä 29,5 M€, josta on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty noin 1 686 000 €. Hankkeelle on myönnetty Rakentamisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:n lähiökehitysrahaa 970 000 €, mikä sisältyy talousarvion rahoitukseen.

Koulun yhteyteen rakennetaan myös uusi päiväkoti esiopetuksineen. Rakennuksen tulevia käyttäjiä ovat perusopetus, päiväkoti, nuorisopalvelut ja Tampereen Voimia. Tavoitteena on rakentaa monitoiminen, joustava ja tehokas rakennus, joka toimii aamusta iltaan ja jossa on tiloja myös kuntalaisten käyttöön.

Mittavat maanrakennustyöt aloitettiin koulun tontilla syyskuussa 2015 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2016. Hankkeen talonrakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2016 ja valmistuvat kokonaisuudessa joulukuussa 2018. Koulun toiminnan katkeamattoman jatkumisen vuoksi perusparannus- ja laajennustyöt toteutetaan ja luovutetaan käyttöön vaiheittain. Rakentamisen aikana tutkitaan myös mahdollisuutta rakennuksen varustamiseen aurinkopaneeleilla, jotka rahoitettaisiin leasing-rahoituksella.

Lisätietoja: Hankepäällikkö Antti Lakka, p. 040 553 8008, antti.lakka(at)tampere.fi

Lisätietoja hankkeesta havainnekuvineen alla olevasta linkistä:

» Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin perusparannus ja laajennus« Takaisin listaukseen