Sisäilmatyötä ohjataan Tampereella suunnitelmallisesti

09.09.2016 12:05

Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöt on kerätty yhteen sisäilman ohjausryhmään sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liittyvän tiedon jakamisesta kullekin taholle.

Ohjausryhmän kokouksissa päivitetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistusta ja käydään läpi eri toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä. Ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan uusimpia tutkimuksia, toimintaohjeita ja innovaatioita. Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat uusimmat tiedot ohjausryhmän jäsenten tietoon.

Ohjausryhmän jäsenet voivat kutsua erillisiä pienryhmiä, joissa on myös muita kuin ohjausryhmän jäseniä, laatimaan toimialoille sisäilma-asioiden hoitamiseen, ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen liittyviä ohjeistuksia, tiedotteita ja koulutuksia.

Ohjausryhmän jäsenet 2016:

Jenni Pitkänen, Tilakeskus, puheenjohtaja
Heidi Mäntyharju, Tilakeskus, sihteeri
Riitta Järvinen, Ympäristöterveys, Terveydensuojelu
Erja Koskinen, Varhaiskasvatus ja perusopetus
Sami Uusitalo, Henkilöstöyksikkö
Harri Haraholma, Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Anne Rikala, Tampereen Voimia
Tuula Angervuori-Pursila, Työterveys
Sisko Hiltunen, Tilaajaryhmä
Eerik Laulajainen, Toisen asteen koulutus
Raimo Laaksonen, Varhaiskasvatus ja perusopetus, työsuojelu
Tuula Haapio, Avopalvelut
Ulla-Maija Höglund, Hygieniatyöryhmä
Juha Brunnila, Rakennusvalvonta

Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikkien kaupungin työntekijöille ja tilojen käyttäjille riittävät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Samalla tavoitteena on saada sisäilmaongelmien hoitoprosessi entistä enemmän kohti ennaltaehkäisyä. Havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti.

Lisätietoa sisäilmasioista alla olevasta linkistä.

» Sisäilma« Takaisin listaukseen