Koukkuniemen Männistöön uusia ryhmäkoteja muistisairaille

28.10.2016 08:57

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 27.10.2016 käytiin läpi raportti liikelaitoksen riskienhallinnasta vuonna 2016. Kokouksessa hyväksyttiin myös Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelma.

Haukiluoman päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Uusi kaksikerroksinen päiväkotirakennus mitoitetaan 160 lapselle. Päiväkotiryhmiä on yhteensä kahdeksan. Rakennuksen pääkäyttäjä on varhaiskasvatus. Tilat on suunniteltu siten, että yhteisiä tiloja voidaan vuokrata mm. alueen asukkaille iltaisin.

Samoin Koukkuniemen Männistön uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Männistön rakentamisella tavoitellaan tiloja, jotka mahdollistaisivat yhteisöllisen asumisen Koukkuniemen alueen palvelujen ja erityisosaamisen turvin sekä nykyaikaisen hoivateknologian hyödyntämisen osana toimintakonseptia. Männistöön toteutetaan ryhmäkotiasunto 60 asukkaalle neljässä ryhmäkodissa.

Esillä oli myös Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelma. Tredun Kangasalan uuden toimipisteen valmistuminen Kangasalan lukion läheisyyteen mahdollistaa toimivan yhteistyön lukion kanssa. Toimipisteen tavoitteellinen opiskelijamäärä on vuonna 2025 noin 600 opiskelijaa. Opiskelijamäärän kasvu perustuu Kangasalan kunnan ja Tampereen seudun 16–19-vuotiaiden määrän kasvuun ja koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Koulutustarjontaa uudistetaan siten, että se tukee osaltaan uusien yritysalueiden ja työpaikkojen muodostumista, työpaikkojen säilymistä ja osaamisen kehittymistä. Toimipisteen käyttöastetta nostetaan myös lisäämällä aikuiskoulutusta sekä tilojen käyttöä iltaisin ja viikonloppuisin. Tredun Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelma on valmisteltu työryhmässä, joka koostui Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinopalvelujen tilaajan, Kangasalan kunnan, Tredun, Tampereen Voimia Liikelaitoksen, Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen edustajista.

Lamminpään päiväkodin sisäilmakorjausten ja julkisivujen kunnostuksen toteutussuunnitelma hyväksyttiin. Nyt toteutettavaksi esitettävässä korjaushankkeessa rakennuksessa ongelmia aiheuttavat rakenteet ja järjestelmät korjataan toimimaan oikein. Ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmät uusitaan. Päiväkodin pinnat uusitaan sekä kalusteita ja varusteita uusitaan. Lisäksi uusitaan keittiön laitekantaa. Rakennuksen julkisivut lisälämmöneristetään ja rapataan sekä vesikate uusitaan. Lamminpään päiväkodin sisäilmakorjausten ja julkisivujen kunnostuksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa marraskuussa 2016 ja töiden on määrä valmistua marraskuussa 2017.« Takaisin listaukseen