Tilakeskus mukana testaamassa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerejä kilpailutuksissa

17.03.2016 10:19

Tampereen kaupunki hankkii vuosittain palveluja ja tavaroita noin 800 miljoonalla eurolla. Näillä hankinnoilla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia niin ympäristöön kuin tuotannossa työskentelevien ihmisten hyvinvointiin. Tampere onkin käynnistänyt noin vuoden kestävän selvityshankkeen, jotta kaupungin hankinnoissa huomioitaisiin entistä paremmin ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu.

Kestävistä hankinnoista elinvoimaa Pirkanmaalle -projekti lisää kaupungin hankintoja tekevien tietoa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereistä ja niiden soveltamisesta, tuo esiin kestävien hankintojen vaikutuksia sekä kehittää kaupungin eri toimialojen hankintojen seurantaa kestävyyden näkökulmasta. Projekti saa rahoitusta Pirkanmaan liitolta.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteluun on valittu viiden kaupungin toimialan ajankohtaisia tavara- ja palveluhankintoja, joille kehitetään konsultin avustuksella ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteeriehdotuksia. Mukaan ovat ilmoittautuneet Tampereen Voimia, Tampereen Tilakeskus, Tampereen Infra, Kotihoito ja asumispalvelut sekä Tuomi Logistiikka. Ne ovat halukkaita kehittämään hankintojaan kestävämmiksi ja testaamaan ehdotettuja kriteerejä tulevissa kilpailutuksissa.

Tekemällä kestäviä hankintoja kaupunki voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tavaroiden, palvelujen tai rakennusten koko elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja, käytetään haitallisia kemikaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.

Kestävistä hankinnoista elinvoimaa Pirkanmaalle -projekti linkittyy Tampereen kaupungin ja kansallisen tason tavoitteisiin edistää materiaali- ja ekotehokkuutta sekä vihreän teknologian ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Vuonna 2016 voimaan tuleva uusi hankintalaki mahdollistaa aiempaa paremmin ympäristönäkökulmien ja sosiaalisten kriteereiden käytön julkisissa hankinnoissa.« Takaisin listaukseen