Johanneksen koululla alkaa sisäilman perusparannustyöt ja Tesomalle nousee uusi jäähalli

27.05.2016 10:44

Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 26.5.2016 mm. Johanneksen koulun sisäilmaparannuksen toteutussuunnitelman. Johanneksen vuonna 1898 valmistunut koulutalon kellarikerroksen sisäilman laatua on epäilty huonoksi jo pidempään. Hyväksytty hanke käsittää rakennuksen kellarikerroksen sisäilma- ja rakennekorjaukset, vanhojen alapohjien purkamisen ja uudelleen rakentamisen, tilamuutostyöt sekä tarvittavat LVISA-muutostyöt ja rakennekorjaukset. Lisäksi hankkeeseen kuuluu rakennuksen ulkopuolen sadevesiviemäri-, salaoja- ja perusmuurien vesieristystyöt itä-, etelä- ja länsisivuilla. Samaan aikaan uusitaan koko rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmä, mikä toteutetaan erillisenä pienenä investointihankkeena.

Johanneksen koulutalon sisäilmaperusparannuksen työt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2016 ja töiden on määrä valmistua elokuussa 2017.

Edelleen kokouksessa hyväksyttiin Tesoman uuden jäähallin toteutussuunnitelma. Nykyisen jäähallin perusparantaminen on todettu niin suureksi työksi, että korjaus maksaisi lähes yhtä paljon kuin uuden hallin rakentaminen. Esitetty uusi halli vastaa palveluiltaan ja laajuudeltaan nykytasoa.

Vanha, vuonna 1983 valmistunut Härmälän päiväkoti ja neuvola suljettiin vakavien sisäilmaongelmien vuoksi, ja rakennus purettiin keväällä 2016. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi uuden Talvitien päiväkoti- ja koulurakennuksen toteutussuunnitelman. Uusi rakennus nousee vanhan päiväkodin tontille. Talvitien päiväkoti ja koulu koostuu päiväkodista sekä esi- ja alkuopetuksen tiloista. Päiväkoti on mitoitettu seitsemälle lapsiryhmälle eli noin 140 lapselle. Osa rakennuksen tiloista on tarkoitettu myös alueen asukkaiden käyttöön ns. asukastalona pääkäyttötarkoituksen toiminta-ajan ulkopuolella.« Takaisin listaukseen