Tilakeskuksen johtokunta kokoontui kesätauon jälkeen

26.08.2016 10:12

Tilakeskuksen johtokunta kokoontui eilen 25.8. ja listalla oli mm. Vuorestalon toinen rakennusvaihe, Vanhan kirjastotalon uudistushanke sekä Pohjolan päiväkodin sisäilmaparannus.

Vuorestalo (aik. Vuoreksen koulukeskus) oli ensimmäinen uuteen Vuoreksen kaupunginosaan rakennettu julkinen rakennus, alueen monitoimikeskus. Rakennuksen pääkäyttäjänä tulee olemaan 1 200 oppilaalle mitoitettu yhtenäinen peruskoulu. Koulun lisäksi sinne sijoittuvat esiopetus, päiväkoti ja kaupunginosan ensimmäiset terveydenhoitopalvelut. Esiopetustilat on mitoitettu 60 lapselle ja päiväkoti 100 lapselle.

Rakennuksen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2013. Toiminnan tarpeet ja sisältö ovat kahdeksassa vuodessa muuttuneet. Tästä syystä toisen vaiheen suunnitelmat päätettiin tutkia uudelleen ja päivittää vastaamaan tulevia tarpeita. Lisäksi toteutussuunnittelun yhteydessä huomioidaan tulevan lähitorin vaikutukset suunnitelmiin. Tavoitteena on, että koulukeskus toimii alueen monitoimikeskuksena ja tilat ovat alueen asukkaiden käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vuorestalon toisen rakennusvaiheen hankesuunnitelman päivitys hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi edellyttäen, että kaupunginhallitus sen myös hyväksyy. Toisen vaiheen rakennustyöt on suunniteltu aloitettaviksi lokakuussa 2017, ja rakennustöiden on määrä valmistua toukokuussa 2019. Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Vanhasta kirjastotalosta kulttuurin keskus

Kulttuurin tilojen sijoittamisesta Vanhaan kirjastotaloon on laadittu tilaohjelma, jonka mukaan toimintojen tilantarve on yhteensä 2 258 hym2. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi toiminnallisen uudistushankkeen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Toteutussuunnittelu aloitetaan välittömästi hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa tammikuun 2017 ja maaliskuun 2018 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan ottaa käyttöön huhtikuussa vuonna 2018.

Vanhan kirjastotalon tilojen kehittämisen tavoitteena on koota yhteen kulttuurin toimitilat ja toiminnot. Talon nykyisten tilojen käyttöastetta on mahdollista nostaa nykyresursseilla, kun taloon keskitetään erilaisia kuntalaisille avoimia toimintoja. Talon aulaan on suunniteltu helposti saavutettavaa neuvontapalvelua, joka palvelee paitsi talossa asioivia, niin tarjoaa myös kuntalaisille matalan kynnyksen neuvontaa kulttuurin pariin hakeutumisessa.

Uudistushankkeen myötä Vanhaan kirjastotaloon siirtyvät kaupungin toiminnoista Finlaysonin alueella sijaitseva lastenkulttuurikeskus Rulla, Tuomiokirkonkadulla sijaitseva maahanmuuttajainfo Mainio ja Puutarhakadulla sijaitseva kulttuuripalvelujen hallinto. Yhdistystoimijoista tiloihin on todennäköisesti siirtymässä ainakin Monitoimitalo 13:ssa sijaitseva Pispalan Sottiisin toimisto ja Suvantokadulla sijaitsevan Tampereen kansainvälisen toimintakeskuksen toimintoja.

Ilmanvaihtoa ja sisäilmaolosuhteita parannetaan Pohjolan päiväkodissa

Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen toteutussuunnitelman hyväksyttiin edellyttäen, että tilaaja lasten ja nuorten palvelujen lautakunta sen myös hyväksyy. Hanke käynnistyi alun perin alle 1 milj. euron nk. pienenä hankkeena, minkä vuoksi hankkeen hankesuunnitelmaa ja tarveselvitystä ei ole käsitelty aikaisemmin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa eikä Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnassa. Urakkalaskentavaiheen jälkeen laaditun hankinta-arvoerittelyn perusteella hankkeen kustannusarvio tulee ylittämään 1 milj. euron rajan. Nyt toteutettavaksi esitettävässä korjaushankkeessa rakennuksen ilmanvaihto uusitaan ja rakennetaan päiväkodin tiloihin uudet IV-konehuoneet. Päiväkodin pinnat uusitaan. Sähköjärjestelmät ja rakennusautomaatio uusitaan sekä kalusteita ja varusteita uusitaan. Lisäksi uusitaan keittiön laitekantaa. Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa syyskuussa 2016 ja töiden on määrä valmistua huhtikuussa 2017.« Takaisin listaukseen