Tilakeskus aloittaa uuden vuoden 2017 uudistuneella organisaatiolla

02.01.2017 13:19

Tilakeskusta organisoidaan uudelleen kaupungin uuden toimintamallin ja uusien palvelualueiden rakentamisen yhteydessä. Uusi strateginen tilatoimija aloittaa 1.1.2017 elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ja siellä kehitetään kaupungin tila- ja kiinteistöomaisuutta kaupungin ja kaupunkilaisten tilatarpeisiin. Tampereen Tilakeskuksen toiminnan lähtökohtana on jatkossakin kestävän kehityksen periaatteiden mukainen ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen ja kiinteistönpito.

Tilatoimintojen sisäisen uudistamisen myötä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmin vetämään Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikköön (KITIA) siirtyvät 1.1.2017 alkaen Tilakeskuksesta hankearkkitehdit Kirsti Hankela, Jarmo Viljakka ja Outi Leppänen sekä tilapäällikkö Niko Suoniemi, tila-asiantuntija Anne Karinen ja tekninen tilasihteeri Olli Karhumaa. Sen sijaan vuokralaskutustiimi jää Tilakeskukseen ja siirtyy kiinteistönpidon alaisuuteen.

Tilakeskuksen uudessa organisaatiossa kiinteistönpitoyksikkö muodostuu vuokrauksesta, isännöinnistä ja ylläpidosta. Isännöinti on jo siirtynyt 1.10.2016 alkaen alueelliseen toimintamalliin ja se jakautuu kohdeisännöintiin ja asiakkuuksia hoitavaan vastaavaan isännöintiin. Vastaavat isännöitsijät johtavat asiakkuuksia yhteistyössä vuokrauksen asiantuntijoiden kanssa. Vuokraus käynnistyy uuden toimintamallin mukaisesti 1.1.2017.

Tilakeskus saa myös uuden toimitusjohtajan: Tamperelainen DI Petri Mölsä aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta 2017.« Takaisin listaukseen