Tampereen Tilakeskus ei ylitä talousarviotaan

15.06.2015 15:12

Tampereen Tilakeskus ei ylitä talousarviotaan

Tampereen Tilakeskuksen talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. Tilakeskus on siinä pysynyt. Esimerkiksi vuonna 2014 Tilakeskuksen koko investointimääräraha oli 54,6 miljoonaa euroa, josta Tilakeskus käytti 54,4, miljoonaa. Aamulehti käsitteli 10.6. artikkelissaan Tilakeskuksen pienhankkeiden eli alle miljoonaan euron hankkeita

Pienet hankkeet tarkoittavat päiväkotien, koulujen, kulttuurirakennusten ja vapaa-ajan toiminnan rakennusten pieniä toiminnallisia muutoksia ja perusparannuksia, sisäilmaparannuksia sekä kiinteistön tekniikan uusimista. Vuonna 2014 näihin oli investointimäärärahasta osoitettu 19 miljoonaa euroa, ja siitä Tilakeskus käytti 16 miljoonaa euroa. Myös pienhankkeiden talousarviossa siis pysyttiin.

Tilakeskus varaa pienhankkeille vuosittain määrärahan. Tämä varaus ei vielä voi olla tarkka korjaussuunnitelma. Uutisessa on verrattu tätä suunnitteluun ja pienten hankkeiden vuosittaiseen suunnitteluun varattua määrärahaa ja tarkan korjaussuunnitelman loppukustannuksia. Tämä vertailu antaa virheellisen kuvan hankkeista.

Rakennuttaja teettää hankkeista suunnitelmat ja tarkemmat kustannusarviot luonnossuunnitteluvaiheessa. Tarkka kustannusarvio selviää, kun korjaussuunnitelmassa selvitetään korjattavan kohteen koko lähtötilanne ja kaikki korjaustarpeet. Tässä vaiheessa korjaustarve voi muuttua tai laajentua alustavasta arvioinnista, korjattavan kohteen käyttötarpeeseen sekä rakennuksen käyttäjän tarpeisiin voi tulla muutoksia, jotka vaikuttavat korjaussuunnitelmaan ja kustannuksiin. Kustannuksia seurataan kuukausittain ja toimialakohtaista määrärahan käyttöä tarkennetaan tarvittaessa tilaajan ja tuottajan kanssa.

Tampereella on odottamassa paljon mm. koulujen ja päiväkotien pienkorjaushankkeita, ja niiden tärkeysjärjestys ja toteutus arvioidaan kolme kertaa vuodessa.

Alle miljoonan euron hankkeita tekevät pääosin puitesopimuksin kilpailutetut alihankkijat. Puitesopimukset kilpailutetaan 2-4 vuoden välein. Tilakeskus määrittelee vuosittain elokuussa noin 80% seuraavan vuoden pienhankkeista, jotta niiden suunnittelu voidaan käynnistää. Alle 50 000 euron investoinnit toteutetaan isännöitsijän toimesta ja yli 50 000 euron hankkeet Tilakeskuksen rakennuttajien ohjauksessa.

Yli miljoonan euron hankekohtaiset kokonaiskustannukset ovat sitovia. Tilakeskuksen johtokunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeessa 5 % ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 % hankekohtaisen ylityksen talonrakennuksen kokonaisinvestointien yhteissumman rajoissa. Toimialakohtaista pienten investointien määrärahaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ylitykset raportoidaan hankkeiden loppuraporteissa ja kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Nämä asiakirjat ovat julkisia.

Virpi Ekholm

toimitusjohtaja, Tilakeskus liikelaitos« Takaisin listaukseen