Pääkirjasto Metson toisen ja kolmannen perusparannusvaiheen toteutussuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 17.12.

18.12.2015 10:19

Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 17.12. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2016 vuosisuunnitelman. Lisäksi hyväksyttiin pääkirjasto Metson toisen ja kolmannen perusparannusvaiheen toteutussuunnitelma. Metson tilamuutostarpeet johtuvat siitä, että kirjastorakennuksen tulee palvella yhä enemmän eri yhteisöjä ja tilojen käyttö muuhun kuin varsinaisiin kirjastopalveluihin kasvaa voimakkaasti.

Toinen tilamuutoksia aiheuttava tekijä on useiden käyttäjien siirtyminen pois rakennuksesta. Perusparannuksen yhteydessä Muumilaakson, Muumi-myymälän, Kivimuseon, Kameraseuran, EU-tiedotuksen, Tampereen Aterian sekä katu- ja vihertuotannon käytössä olleet tilat otetaan kirjastotoiminnan käyttöön. Lisäksi rakennukseen siirtyy Frenckellin lehtilukusali.

Toisessa rakennusvaiheessa vuonna 2016 rakennetaan pohjakerroksen yleisötilat ja parvikerroksen lehtienlukusali. Viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa 2016 - 2017 tehdään loput muutostyöt kaikissa rakennuksen kerroksissa. Pääkirjasto Metson tilat ovat käytössä koko rakentamisen ajan ja evakkotiloja ei tarvita.

Linnainmaan aluekeskukseen suunnitellaan hyvinvointikeskusta, joka sijoittuu kahteen vierekkäiseen kiinteistöön: kauppakeskus Prismaan sekä Linnainmaan sosiaali- ja terveysaseman kiinteistöön. Tampereen kaupunki aikoo vuokrata 1680 htm2:n suuruisen tilan Linnainmaan hyvinvointikeskuksen ensimmäisen osan toimintoja varten Prisman kauppakeskuskiinteistöstä. Prisman kiinteistöstä vuokrattuihin tiloihin sijoittuvat kirjasto- ja nuorisopalvelut, osa hyvinvointineuvolasta, kokoustiloja, pieni liikuntatila sekä monitoimitila. Linnainmaan hyvinvointikeskuksen ensimmäisen vaiheen muutostyöt alkavat tammikuussa 2016 ja valmistuvat kesällä 2016. Kaupungin toiminta uusissa tiloissa voi alkaa syksyllä 2016.

Annalan päiväkodin tiloissa on tehty sisäilman laadun ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimuksia. Päiväkodin sisäilmaperusparannuksessa uusitaan muun muassa rakennuksen ilmanvaihto ja rakennetaan ullakolle uusi IV-konehuone. Myös esimerkiksi lattioista poistetaan vanhat päällysteet ja asennetaan uudet vesitiiviit pinnoitteet. Korjaushankkeen rakennustöiden on tarkoitus alkaa tammikuussa 2016 ja töiden on määrä valmistua syyskuussa 2016.

Lisäksi johtokunta käsitteli raporttia tilahallinnon ja toimitilapalveluiden seudullisesta yhteistyöstä sekä tutustui Tilakeskuksen toimintajärjestelmän laadinnan tilanteeseen.« Takaisin listaukseen