Tesoman palloiluhallin rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa ja Klassillisen lukion seuraava rakennusvaihe elokuussa

29.06.2015 15:38

Tesoman ja Tesomajärven koulujen toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun tontille. Tesoman Palloiluhalli rakennetaan Tesoman koulun läheisyyteen, jotta Tesoman yhtenäinen liikuntapainotteinen peruskoulu voi hyödyntää tiloja joustavasti koululiikuntaan päivisin. Urheiluseurojen ja kuntalaisten liikuntatoimintaa hallissa tulee olemaan iltaisin ja viikonloppuisin. Palloiluhalliin voidaan toteuttaa kolme täysimittaista koripallokenttää, jolloin myös muiden palloilulajien (lentopallo, salibandy, futsal jne.) olosuhteet paranevat. Palloiluhallin rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2015. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi Tesoman palloiluhallin toteutussuunnitelman kokouksessaan 18.6.

Elokuussa 2015 aloitetaan Tampereen Klassillisen lukion muutostöiden ja laajennuksen rakennusvaihe 2b. Rakennusvaiheessa 2b varaudutaan aulatilojen laajennuksella lukion oppilasmäärän kasvamiseen kaksinkertaiseksi, tilojen muuttamiseen esteettömiksi ja toteuttamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämät valmiudet. Lukion rakennukset eivät ilman 2b-rakennusvaiheen toteuttamista sovellu liikuntaesteisille oppilaille eikä koulu pysty tarjoamaan heille lukio-opetusta. Lisäksi vaiheessa 2b rakennetaan Rongan siipeen oppilashuollontilat ja muutetaan käytöstä poistuva iso opettajahuone opetustilaksi. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi muutostöiden toteutussuunnitelman 18.6.

Lisäksi Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Pirkkalan toimipisteen hankesuunnitelman ja Härmälän päiväkodin ja koulun hankesuunnitelman kokouksessaan 18.6.

Tredun Pirkkalan hankesuunnitelman lähtökohtana on lentokoneasentajakoulutuksen siirtäminen kokonaisuudessaan Tampere-Pirkkalan lentokentän välittömään läheisyyteen autenttiseen koulutusympäristöön. Tuleva rakennus käsittää avioniikka-asennuksen isot työhallit aputiloineen ja kouluosan, jossa on tilat teorialuokille, hallinnon tiloille sekä puku- ja pesutiloille. Rakennuksen toiseksi käyttäjäksi on tulossa yksityinen lentäjäkoulutusta antavaa yritys. Molemmilla kouluilla on omat halli- ja koulutilansa ja niiden keskellä yhteiset työpaja-, aula-, turvatarkastus- ja vahtimestarin tilat sekä kuntosali. Molempien omat kouluosan tilat voivat myös tarvittaessa olla kummankin osapuolen käytössä.

Härmälän uusi päiväkoti ja koulurakennus rakennetaan vanhan päiväkodin tontille. Vanha vuonna 1983 valmistunut Härmälän päiväkoti ja neuvola on suljettu vakavien sisäilmaongelmien vuoksi ja rakennus on päätetty purkaa. Tarveselvityksen mukaan Härmälän uusi päiväkoti ja koulu koostuu päiväkodista ja esi- ja alkuopetuksen tiloista. Päiväkoti on mitoitettu seitsemälle lapsiryhmälle eli noin 140 lapselle. Esiopetukseen sekä perusopetuksen 1–2 luokille tulee yhteensä 70 lasta. Osa rakennuksen tiloista on tarkoitettu myös alueen asukkaiden käyttöön niin sanottuna asukastalona talon oman toiminta-ajan ulkopuolella.« Takaisin listaukseen