Tilakeskuksen johtokunta kokoontui torstaina 26.11.

27.11.2015 08:36

Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 26.11. Lielahden koulun vanhan osan perusparannuksen hankesuunnitelman sekä Linnainmaan hyvinvointikeskuksen ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman jatkosuunnittelujen pohjiksi. Lisäksi johtokunta hyväksyi Annalan päiväkodin sisäilmaparannuksen toteutussuunnitelman.

Lielahden koulu sijaitsee Lielahden kaupunginosassa osoitteessa Teivaalantie 2 / Lielahdenkatu 15. Lielahden koulun tontti on kooltaan 30 400 m2. Kouluun kuuluu kolme eri rakennusta, joista nyt perusparannetaan kaksi. Rakennukset ovat perusopetuksen käytössä. Hankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesällä 2017 ja työt valmistuvat kesällä 2018.

Linnainmaan aluekeskukseen suunnitellaan hyvinvointikeskusta, joka sijoittuu kahteen vierekkäiseen kiinteistöön: kauppakeskus Prismaan sekä Linnainmaan sosiaali- ja terveysaseman kiinteistöön. Tampereen kaupunki aikoo vuokrata 1680 htm2:n suuruisen tilan Linnainmaan hyvinvointikeskuksen ensimmäisen osan toimintoja varten Prisman kauppakeskuskiinteistöstä. Prisman kiinteistöstä vuokrattuihin tiloihin sijoittuvat kirjasto- ja nuorisopalvelut, osa hyvinvointineuvolasta, kokoustiloja, pieni liikuntatila sekä monitoimitila. Linnainmaan hyvinvointikeskuksen ensimmäisen vaiheen muutostyöt alkavat tammikuussa 2016 ja valmistuvat kesällä 2016. Kaupungin toiminta uusissa tiloissa voi alkaa syksyllä 2016.

Annalan päiväkodin tiloissa on tehty sisäilman laadun ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimuksia. Päiväkodin sisäilmaperusparannuksessa uusitaan muun muassa rakennuksen ilmanvaihto ja rakennetaan ullakolle uusi IV-konehuone. Myös esimerkiksi lattioista poistetaan vanhat päällysteet ja asennetaan uudet vesitiiviit pinnoitteet. Korjaushankkeen rakennustöiden on tarkoitus alkaa tammikuussa 2016 ja töiden on määrä valmistua syyskuussa 2016.

Lisäksi johtokunta käsitteli raporttia tilahallinnon ja toimitilapalveluiden seudullisesta yhteistyöstä sekä tutustui Tilakeskuksen toimintajärjestelmän laadinnan tilanteeseen.« Takaisin listaukseen