Koulujen sisäilmatyötä jatketaan

06.10.2014 11:05

Tampereen kaupungin Tilakeskus on viime syksystä lähtien tehnyt peruskouluissa kattavaa sisäilmatutkimusta. Sisäilman laatua tarkkaillaan entistä perusteellisemmin ja sisäilma pyritään pitämään tasokkaana ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Myös koulut ovat saaneet ohjeet siitä, kuinka käyttäjät voivat vaikuttaa sisäilman laatuun omalla toiminnallaan.

Selvitysten perusteella sisäilman laadun puutteita on pystytty selvittämään ja rajaamaan. Keväällä neljästä koulusta saatiin tuloksia, jotka saattavat viitata sisäilmaongelmaan. Annalan, Liisanpuiston, Raholan ja Sorilan koulurakennukset tarvitsevat lisäselvityksiä: näissä kouluissa jatkotutkimukset ja toimenpiteet sisäilman parantamiseksi ovat käynnissä.

Muista tutkituista kouluista ei ole löydetty sisäilmaan vaikuttavia rakenteellisia ongelmia. Näissä kouluissa keskitytään olosuhteiden parantamiseen. Kaikissa kouluissa sisäilman laatua tarkkaillaan edelleen.

Sisäilman tarkkailuun on kehitetty uusia toimintamalleja

Tilakeskus on kehittänyt uudenlaisia toimintamalleja seuratakseen sisäilman tasoa entistä tarkemmin. Muun muassa sisäilmatyön ohjeistus on uudistettu. Sisäilmaohjeistuksessa annetaan ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun sekä ratkaistujen sisäilmaongelmien jälkikäsittelyyn. Lisäksi on laadittu toimintaohjeistus rakennusten tekniseen tarkastukseen. Toimintaohjeistuksen perusteella käydään läpi kaikki kohteet, joissa sisäilman laadussa koetaan ongelmia. Myös siivouksen laadunarviointia tullaan entisestään kehittämään. Siivouksen pölyisyyden mittaukseen ja tilojen siivottavuuden arviointiin on kehitetty mallia, joka huomioisi kattavasti siivouksen vaikutusta sisäilmaolosuhteisiin.

Turvallisen sisäilman kannalta on tärkeää, että kehitettyjä toimintamalleja noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa. Rakenteelliset kunnostukset ja ilmanvaihtojärjestelmien uudistukset toteutetaan perusparannusten yhteydessä. Perusparannuksia tehdään resurssien mahdollistamalla vauhdilla.

Sisäilmatyöstä tiedotetaan sitä mukaa, kun toimenpiteet etenevät.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Virpi Ekholm
0400 205 044

Kiinteistönpitopäällikkö
Pertti Koivisto
050 552 6075« Takaisin listaukseen